สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1526 ราย
สถิติการเข้าใช้ 194004 ครั้ง
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
ที่ตั้ง 408 หมู่ที่ 8   ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่  50170
เบอร์โทรศัพท์ แฟ็กซ์ 053-456317 ต่อ 106
Website http://www.chiangdaosao.com
Email local.orgchiangmai@gmail.com
รายละเอียด
สำนักปลัด 053-456317 ต่อ 104
กองคลัง 053-456317 ต่อ 109 ,111
กองช่าง 053-456317 ต่อ 114
ส่วนการศึกษา 053-456317 ต่อ 115
 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.