สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า
ที่ตั้ง 199 หมู่ที่ 5   ต.แม่ข่า  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  
เบอร์โทรศัพท์ แฟ็กซ์ 053-884584 ต่อ 25
Website http://www.banmaeka.org
Email banmaeka@hotmail.com
รายละเอียด
สำนักปลัด 053-884584 ต่อ 14

กองคลัง 053-884584 ต่อ 19 , 20

กองช่าง 053-884584 ต่อ 22 , 23

กองสาธารณสุข 053-884584 ต่อ 15

fancy jacob&co. brilliant fake watches

tag heuer replica watches cheap sale

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.