สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1459 ราย
สถิติการเข้าใช้ 187853 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 890 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
1
800
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 088-2515610
2
1500-4500
ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ 053870410
3
250-600
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-211026
4
900-2500
ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย 053877079
5
100
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053208271,0818831464
6
900-1550
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 081-0300161 ,081-8812231
7
1200-1800
ต.หนองหอย อ.เมือง 053-246699 086-6626060 095-6956000
8
400-600
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053282441 , 089-1559855
9
900-1250
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-283250, 0922674991
10
650
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว 081-8090754
11
200-300
ต.อินทขิล อ.แม่แตง 083-5456828
12

ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม 053-111670
13
800-1000
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 053-232748 , 053-232758 , 064-4788866
14
450
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 053456426
15
500-1000
ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง 081-0059911
16
390-700
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 053251025-9
17
400-600
ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง 053-487074-5
18
500
ต.หายยา อ.เมือง 089-7927707 , 052-002880
19
100-1000
ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง 089-5048108
20
260
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 0809898969,0856141999
21
1118.29-1529.62
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด 053-921200,053-495596-9,053-921223
22
700
ต.สุเทพ อ.เมือง 081-9523324
23
350
ต.เวียง อ.ฝาง 085-7165849
24
850-1800
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-287701
25
300-800
ต.แม่ข่า อ.ฝาง 0818853818
26
4200-18700
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-253888
27
2400
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-281636
28
479-1370
ต.วัดเกต อ.เมือง 081-8599307
29
18000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 082-4564495
30
2780
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-327000
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.