ยื่นชำระค่าธรรมเนียมโรงแรมและภาษีน้ำมัน ข้อกฏหมาย เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ
 
 

สถิติการจัดเก็บภาษีรายได้
ปีงบประมาณ 2561ยื่นชำระภาษีออนไลน์

ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

รายชื่อโรงแรม

ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 1205 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
1
600-700
อ.เมือง 053-207133
2
490-590
อ.หางดง 053365064
3
1200-1500
อ.เมือง 089-9508505 , 082-6967380
4
1000-3500
อ.แม่แตง 053-293225
5
1500-2500
อ.เมือง 082-7605128 , 053-270733
6
1000-3500
อ.แม่แตง 053-293230
7
4000-8500
อ.เมือง 053-247788,081-7778481(พลวิทย์)
8
200-300
อ.เมือง 088-2537858
9
250
อ.เมือง 052-003831, 086-9114244
10
300-500
อ.เมือง 093-0190045
11
300
อ.เมือง 0903192598 , 0818858820
12
220-350
อ.ฝาง 089-2662569, 0864006935
13
220-350
อ.เมือง 089-9980441
14
100-1500
อ.พร้าว 053889230,0841077833
15
1000
อ.เมือง 053-279152
16

อ.เมือง 053447071
17
1500-2700
อ.เมือง 053872659
18
350-600
อ.เมือง 053213329
19
450-900
อ.เมือง 053 219676
20
300-400
อ.ฝาง 090-4646512
21
300
อ.เมือง 085-4936245
22
1000
อ.เมือง 053-219881 084-4892221
23

อ.เมือง 053277260
24
590-1090
อ.เมือง 053222525
25
300-400
อ.เมือง 053-278344 , 087-7889882
26
300
อ.เมือง 053-272500-272505
27
1400-3000
อ.เมือง 053-282988
28

อ.เมือง 053227338
29
300-500
อ.เมือง 052-085966 093-5791918
30
300
อ.เมือง 053-224668 รร. 053275472 สนง.บช
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2554-2555
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-
226830 ระบบทะเบียนพาณิชย์
พัฒนาระบบโด
SA IT SOLUTIONS,