ยื่นชำระค่าธรรมเนียมโรงแรมและภาษีน้ำมัน ข้อกฏหมาย เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ
 
 

สถิติการจัดเก็บภาษีรายได้
ปีงบประมาณ 2562ยื่นชำระภาษีออนไลน์

ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

รายชื่อโรงแรม

ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 1408 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
1
600-700
อ.เมือง 053-207133
2
490-590
อ.หางดง 053365064
3
1200-1500
อ.เมือง 089-9508505 , 082-6967380
4
200-300
อ.เมือง 053-418161
5
1000-3500
อ.แม่แตง 053-293225
6
120
อ.เมือง 053-222618
7
450
อ.เมือง 065-7828991
8
200-300
อ.เมือง 088-2537858
9
220-350
อ.เมือง 089-9980441
10
350-600
อ.เมือง 053213329
11
300
อ.เมือง 053-224668 รร. 053275472 สนง.บช
12
100-150
อ.เมือง 053-287549
13
300
อ.เมือง 053-213028
14
1000
อ.เมือง 081-613373, 053-241979
15
4200-30000
อ.เมือง 053-253666 053-252580
16
120
อ.เมือง 053242323
17
350-600
อ.เมือง 052-085353 (K.ฐิติพัฒน์ 053-435314
18
399
อ.แม่ริม 085-0752312
19
300
อ.หางดง
20
2081.56-3016.14
อ.เมือง 053-273142
21
200-300
อ.เมือง 053207134,0817004755
22
1500-2500
อ.เมือง 082-7605128 , 053-270733
23
150-200
อ.แม่อาย 089-5564194 053-459403
24
1500-3000
อ.เมืองเชียงใหม่ 053-326614,0849393644 คุณปูบัญชี
25
500
อ.เมือง 053-326653
26
800
อ.เมือง 053-811388 811599
27
120
อ.สันป่าตอง 053824608,0818845276,089-1813197
28
990-1690
อ.เมือง 053814011-4
29
1200-1500
อ.เมือง 053-278866 (บัญชี) , 081-7833427-K.นูน
30
1000-3500
อ.แม่แตง 053-293230
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2554-2555
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-
226830 ระบบทะเบียนพาณิชย์
พัฒนาระบบโด
SA IT SOLUTIONS,