สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1567 ราย
สถิติการเข้าใช้ 240532 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 739 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
1
100-300
ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง 053-835511,086-1948006
2
500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-271224,084-1754422
3
2300-3500
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-894888
4
500
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 081-4970978
5
300
ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด 089-5522114
6
500
ต.วัดเกตุ อ.เมือง 053-302121 , 053-241860
7
700
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-415222 ต่อ 2301 , 053-406600-6
8
350-600
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-270756-8
9
2399-11474
ต.สุเทพ อ.เมือง 052-005111
10
1000-3500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-283959
11
500
ต.ป่าแดด อ.เมือง 053-444000 , 085-9031913
12

ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม 053-111670
13
350-1500
ต.หายยา อ.เมือง 0898331649
14
600-900
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 081-5676173
15
2800-4800
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-209000, 251985
16
500-1200
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว 053-106189
17
2600-5700
ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย 053-354431-2
18
300-590
ต.หางดง อ.เมือง 053-441887 ,081-5304756
19
400-2500
ต.บ้านแหวน อ.หางดง 062-6465492
20
830
ต.สบเปิง อ.แม่แตง 053995470
21
1000-3000
ต.ป่าแดด อ.เมือง 053-812121
22
250-350
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี 081-0249992,081-7169533
23
500-600
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-271100
24
900
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-217996
25
400
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053 819275
26
1200-1400
ต.ป่าตัน อ.เมือง 053225888
27
590
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-357502
28

ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย 053-255132,0806799270
29
350-1500
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-854115-6
30
750-15000
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-357755 0856959383(ปราย)
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.