สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,745 ราย
สถิติการเข้าใช้ 323,045 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 1090 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
1
1,000 - 2000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-326266 ต่อ 501
2
1000-12000
ต.วัดเกต อ.เมือง 085-9024097
3
350
ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย
4
900-1550
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 081-0300161 ,081-8812231
5
2000-3500
ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
6
1500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053279227-9
7
1000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 086-3193000
8
100
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053208271,0818831464
9
400-500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
10
350-490
ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว
11
300-400
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-279391
12
300
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-215439 , 053-222458
13
300
ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด 089-5522114
14
500
ต.หางดง อ.ฮอด
15
500-800
ต.หางดง อ.ฮอด 085-0307356
16
500
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-216390
17
300
ต.สุเทพ อ.เมือง 0854936245,0632351995
18
800
ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง 053-111888
19
600
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-284212
20
2500-9000
ต.ป่าแดด อ.เมือง 053*999333
21
800-1000
ต.แม่แรม อ.แม่ริม 0813876694
22
900-1200
ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด 053-389036
23
2611-4611
ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง 052-012555
24
400
ต.หนองหาร อ.สันทราย
25
500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
26
500
ต.หายยา อ.เมือง 053-285168
27
550
ต.วัดเกต อ.เมือง 087-3047781
28
1000
ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม 081-9923242,053-828389
29
500-800
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 089-8507191
30
700
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 084-1766399
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.