สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1564 ราย
สถิติการเข้าใช้ 235931 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 756 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
1
2000
ต.สุเทพ อ.เมือง 052-088782-3
2
550-990
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-895034
3
690-890
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 052-235250
4
700
ต.สุเทพ อ.เมือง 081-9523324
5
500
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-404894 ,081-4748699
6
200
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 088-2610280
7
1000
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-275595
8
800-1200
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-281321-23
9
200-800
ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว 096 768 3587
10
500-1000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 087-3039009
11
2800-4800
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-209000, 251985
12
400-750
ต.บ้านปง อ.หางดง 053-365318-20
13
2000
ต.วัดเกตุ อ.เมือง 053240020
14
160-800
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 053252025-8
15
450
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 053456426
16
800
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง 053-266326
17
2000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 062-3354666
18
300
ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด 089-5522114
19
1500-2000
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-283263
20
300-1000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-271648 082-8964339
21
500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-271224,084-1754422
22
609-900
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053271725,081-5955928โกศล
23
260
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 0809898969,0856141999
24
300-1200
ต.สุเทพ อ.เมือง 053210113
25
300
ต.เวียง อ.ฝาง 0818816480
26
1500-1900
ต.หายยา อ.เมือง
27
1100
ต.หายยา อ.เมือง 053274500
28

ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง 053-332666 ต่อ 19 ,086-4295586(ออย)
29
400
ต.วัดเกต อ.เมือง 053262882
30
500
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053 275370
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.