สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1584 ราย
สถิติการเข้าใช้ 253091 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 856 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
1
300-500
ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ 081-9509278,080-2262101
2
200-300
ต.เวียง อ.พร้าว 081-9255855,053-475506
3
1800-5000
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-231777
4
300-400
ต.ท่าศาลา อ.เมือง 0875388583
5
550
ต.หายยา อ.เมือง 053271271
6
790-2,275
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-215748
7
100
ต.หายยา อ.เมือง 053-273174
8
620
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง 053-245045
9
2000-7500
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-275333
10
1000-3000
ต.ป่าแดด อ.เมือง 053-812121
11
500-700
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-895167,081-9529990
12
600
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด 081-7462281,087-1871254
13
500
ต.หายยา อ.เมือง 053-285168
14
500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-223669 คุณอัจฉรา 083-3231304
15
400-500
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-221356
16
450-650
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง 053-106060
17
350-450
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-217027 คุณไพศาล 0819526002
18

ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย 053-255132,0806799270
19
380
ต.วัดเกต อ.เมือง 053-245453,243269
20
300
ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด 089-5522114
21
350
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-201338-113
22
1900-2400
ต.สุเทพ อ.เมือง 081-8746216
23
300
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-206575
24
1500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053279227-9
25
3000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 099-2707799
26
590
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง 053-230261
27
250
ต.หายยา อ.เมือง 053274388
28
3000-7000
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 085-6959383 053-221666 0856959383
29
2000-3500
ต.บ้านแหวน อ.หางดง 081-8837195 สนง.บช.083-5823232
30
800-1200
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 0846118284
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.