สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,749 ราย
สถิติการเข้าใช้ 332,715 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 1097 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
1
120-290
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-224659,0818815199
2
1000-2000
ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
3
300-600
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-212866
4
350-400
ต.สันทราย อ.ฝาง 052-011594
5
400
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-285108
6
500-1500
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด 081-9511758
7
800-1000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-326251
8
650-1590
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 099-6362226
9
900-1500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง
10
1100
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 052-090111
11
300
ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด 089-5522114
12
300-400
ต.วัดเกต อ.เมือง 085-8636904
13
490-690
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
14
350
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-201338-113
15
700-900
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-852557 สนง.บัญชี
16
100-300
ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง 0899500859
17
300-500
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
18
799 - 1,000
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-215998, 0645309554
19
10400-59500
ต.สุเทพ อ.เมือง 052-013445
20
7000-20000
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 052-090501
21
350-1000
ต.หนองควาย อ.หางดง
22
1500-2000
ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง 053854778 081-5377154
23
90-250
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 0850416982
24
600
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี 095-4460758
25
600-4300
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-287555-6,
26
500-3000
ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม 053379821
27
500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
28
450
ต.สุเทพ อ.เมือง
29
300-590
ต.หางดง อ.เมือง 053-441887 ,081-5304756
30
300-600
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย 053459288 053-053686
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.