สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 940 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
211
700
ต.เวียง อ.ฝาง 053-453453
212
750-900
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-818610,0841766957
213
150-400
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-814777 095-6968666
214
500-800
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 089-8507191
215
1000-1200
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-282686
216
700-1200
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-272716
217
500
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
218
390
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053122422 ,081-8842847 K.เก๋
219
350-550
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053278140
220
1500-2500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-281950 053-280861-2
221
300-400
ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง 08-6196-7837
222
7000-20000
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 052-090501
223
680-2200
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-287524
224
2000-7500
ต.วัดเกต อ.เมือง 052-088818
225
400-800
ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว
226
200-350
ต.เวียง อ.ฝาง 053-382713
227
300-600
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-212866
228
700
ต.วัดเกตุ อ.เมือง 053240020-22
229
500-900
ต.แม่แฝก อ.สันทราย 0815954715
230
100-300
ต.วัดเกต อ.เมือง 053246915,0821836574
231
250-500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053210542
232
400-500
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-221356
233
500
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053279188
234
1000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 086-3193000
235
400-600
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053282441 , 089-1559855
236
400-500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
237

ต.เวียง อ.ฝาง 0834792264
238
450
ต.วัดเกต อ.เมือง
239
1000-1800
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 086-6585777 081-9519836
240
2500-9000
ต.ป่าแดด อ.เมือง 053*999333
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.