สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 940 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
151
350-1000
ต.หนองควาย อ.หางดง
152
500
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-329333
153
260
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 0809898969,0856141999
154
500
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-404894 ,081-4748699
155
400
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053814679
156

ต.หายยา อ.เมือง 053-282899
157
19000
ต.สุเทพ อ.เมือง 082-4564495
158
600-1,200
ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 083 3186444
159
750
ต.น้ำแพร่ อ.หางดง 053-432972,053-351579
160
880
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-222099
161
1200-2500
ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 053-879540-50 , 053-879494
162
350-550
ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง 053471777
163
200-800
ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว 096 768 3587
164
2780
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-327000
165
150-500
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053272512
166
750
ต.พระสิงห์ อ.เมือง
167
500-1500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
168
600 - 800
ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 053-290051-2
169
1300-2000
ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย
170
940-1150
ต.วัดเกต อ.เมือง 052009199
171
590
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-357502
172
500-700
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-214754
173
390-890
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
174
550
ต.สันทราย อ.ฝาง 052-061098,0864143098
175
479-1370
ต.วัดเกต อ.เมือง 081-8599307
176
500-1500
ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง 0894294469 ภาคิณ
177
1200-1400
ต.ป่าตัน อ.เมือง 053225888
178
250
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-252050
179
750-15000
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-357755 0856959383(ปราย)
180
2000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-285196-7
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.