สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 213362 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 849 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
301
600
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด 081-7462281,087-1871254
302
200
ต.แม่แรม อ.แม่ริม 0814521372
303
1500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-903900
304
800-3000
ต.วัดเกต อ.เมือง 053-242212
305
200
ต.เวียง อ.ฝาง 080-1213967
306
590
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-357502
307
350-500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-326045, 895201
308
350
ต.เวียง อ.ฝาง 053 452161,053-452448
309
1800-3000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-277688-9
310
700
ต.เวียง อ.ฝาง 053-453453
311
120-290
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-224659,0818815199
312
400-600
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย 053-373143
313
800-1200
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
314
300-800
ต.แม่แรม อ.แม่ริม 053-044095
315
1500-3200
ต.แม่แฝก อ.สันทราย 099-2916447
316
391.76-525
ต.หนองป่าครั่ง อ.เชียงใหม่ 053-245777,089-4349661
317
300-1200
ต.สุเทพ อ.เมือง 053210113
318
8826-13536
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-252999,053-272111
319
1400-2000
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-217832
320
1800-2500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-227200
321
800-2000
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 053-456170,082-4951924
322
700-1600
ต.สุเทพ อ.เมือง 085-7062173,0958895050
323
679.69-1784.20
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 053 874302-4
324
2400
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-281636
325
500-650
ต.พระสิงห์ อ.เมือง
326
1000-1700
ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง 053-117257 062-3500443
327
150-200,350-400
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053 218083-4
328
300
ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง 087-1892619
329
500-1000
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 0816024425
330
350-800
ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต๋า 087-1895296 , 081-764.287 , 081-8852438
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.