สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 224776 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 842 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
301
1600-2000
ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน 081 764 2350 ,053106073-4 053-929138
302
300-400
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-279391
303
2250-2950
ต.หายยา อ.เมือง 053-277707
304
390
ต.สุเทพ อ.เมือง 053 335 555
305
300-1200
ต.สุเทพ อ.เมือง 053210113
306
1000-2300
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-326547 094-6364105
307
26
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 0819929432
308
150-1200
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 0848785789 , 053-033594
309
200-800
ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว 096 768 3587
310
250-350
ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ 081-7066585
311
2200
ต.บ้านปง อ.หางดง 0884579177
312
200
ต.แม่เหียะ อ.เมือง 053-111424,053-111240-3
313
450
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
314
800
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 093-1416333
315
590
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-357502
316
560.75-953.27
ต.หายยา อ.เมือง 053-203895-9
317
1400-2800
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053218163-4
318
620
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง 053-245045
319
300-410
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-221561
320
800
ต.บ้านเเหวน อ.หางดง 0534351807
321
600-4300
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-287555-6,
322
200-800
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053 215 995
323
450-800
ต.ป่าแดด อ.เมือง 053-284646
324
800
ต.วัดเกต อ.เมือง 053-244422
325
3589-9158
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-278780
326
1200-13000
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-819277-8 , 053-270722-51
327
400-600
ต.ป่าตัน อ.เมือง 0863690346
328
500-700
ต.ป่าแดด อ.เมือง 053448703-4
329
350-400
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย 082-8881919
330
2000
ต.สุเทพ อ.เมือง 052-088782-3
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.