สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,739 ราย
สถิติการเข้าใช้ 316,854 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 1099 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
961
700-900
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
962
4800
ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 053879163, 053879499
963
1900-2500
ต.ป่าแดด อ.เมือง 053-447076-8,089-5566080
964
400-500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-222684
965
1880-4680
ต.สุเทพ อ.เมือง 052000609
966
500
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053 275370
967
250-500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053210542
968
199-299
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-220061-2, 0894306925
969
1500-2500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-281950 053-280861-2
970
300
ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด 089-5522114
971
1200
ต.สุเทพ อ.เมือง
972
1200-1600
ต.ป่าแดด อ.เมือง 053-106701
973
600
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-284212
974
100-350
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 086-3042001
975
300
ต.เวียง อ.ฝาง 053 452593
976
4500
ต.ช้างคลาน อ.เมือง
977
350-600
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
978
400-500
ต.สุเทพ อ.เมือง
979
250-350
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี 081-0249992,081-7169533
980
1200-1500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 0846118284
981
1000-2000
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 053-033567
982
500-900
ต.แม่แฝก อ.สันทราย 0815954715
983

ต.เวียง อ.ฝาง 0834792264
984
350
ต.ป่าแดด อ.เมือง
985
3000-7000
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 085-6959383 053-221666 0856959383
986
300-410
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-221561
987
1000-1200
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-272480
988
300
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053 277260
989
1900-2900
ต.สุเทพ อ.เมือง 086-4296294,053-245995,095-4471222
990
800-950
ต.หายยา อ.เมือง 053-281338
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.