สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 940 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
31
1000-2000
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 088-7623627
32
1400-1500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-327199
33
1900-2300
ต.สุเทพ อ.เมือง 099-2695885
34
1500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053279227-9
35
150-350
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 0823906096
36
2800-9000
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 081-7079999
37
1700-7000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-278627
38
400-600
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053282441 , 089-1559855
39
300
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-273850,053283750-3
40
200-300
ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว 053 474739
41
750-1400
ต.แม่สา อ.แม่ริม 053863019-20
42
400-1000
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-218919
43
260
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 0809898969,0856141999
44
1900-2400
ต.สุเทพ อ.เมือง 081-8746216
45
120
ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม 0818856920
46
2200-6000
ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง 053247790-6
47
450-700
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053818096-100 , 053-818096-99
48
400-650
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
49
400-750
ต.บ้านปง อ.หางดง 053-365318-20
50
350-1500
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-854115-6
51
4500-6800
ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 053879389
52
900-2200
ต.หายยา อ.เมือง
53
2750-5500
ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน 053-261354-9
54
250-500
ต.ศรีภูมิ อ.เชียงดาว 053-217492
55
600
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 053-903900 ต่อ 105
56
560-600
ต.พระสิงห์ อ.เมือง
57
120-290
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-224659,0818815199
58
500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-287289
59

ต.แม่แรม อ.แม่ริม 095-174 6289
60
1000-1900
ต.วัดเกตุ อ.เมือง 053-243677
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.