สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207335 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 825 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
31
1500-4000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-281100 0818822138
32
1000-3800
ต.วัดเกต อ.เมือง 0816640797 053-260988-9
33
400
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 081-8823584 (คุญเบญจมาศ)
34
450-600
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-211982
35
300
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-273850,053283750-3
36
2500-5500
ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง 053-110555
37
1000-1200
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-326274-5
38
1200-1800
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-224949
39
250
ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง 053355530
40
500-800
ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว 081-1113817
41
888-2000
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053283999 , 053-208488
42
0-1000
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-270698
43
100-300
ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง 0899500859
44
130-300
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 053235864 ,084-2213669
45
300-500
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 053-033555 , 053-267382
46
200
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-212747
47
800
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-270360
48
800 - 1000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 0812896532
49
200-800
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย 053-053669,087-3041635
50
600-4000
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด 053 104567-70
51
350-550
ต.หนองหาร อ.สันทราย 053-845083
52
1500-5000
ต.บ้านปง อ.หางดง 052-010155
53
350-750
ต.วัดเกตุ อ.เมือง 053243362
54
1000-1500
ต.ท่าศาลา อ.เมือง 088 659 5366
55
800-1200
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย 053-053551,088-9526196
56
400-600
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-272709
57
300-410
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-221561
58
1600-2000
ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน 081 764 2350 ,053106073-4 053-929138
59
500
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-404894 ,081-4748699
60
1000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-219881 081-8857777
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.