สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 940 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
511
150-250
ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด 085626354
512
300
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 093-5926197
513
400-800
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 086-1894075
514
600
ต.ไชยสถาน อ.สารภี 085-0337487
515
4200-18700
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-253888
516
500-900
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 053-234747
517
420-480
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 0911259900
518
400
ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง
519
1900-2300
ต.สุเทพ อ.เมือง 099-2695885
520
500
ต.หางดง อ.ฮอด
521
500-800
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 081-8358795
522
350-700
ต.หางดง อ.หางดง 053-441075
523
200
ต.หางดง อ.ฮอด 081-9928850
524
500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 0896314488
525
2000-7500
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-275333
526
1700-2000
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-279224
527
1300-2300
ต.แม่แรม อ.แม่ริม 053-216780,081-9931416
528
690-1350
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-306319
529
990
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 099-3694084
530

ต.หางดง อ.หางดง
531
1500-2500
ต.แม่แรม อ.แม่ริม 053-044171
532
200
ต.เวียง อ.ฝาง 080-1213967
533
750-1400
ต.แม่สา อ.แม่ริม 053863019-20
534
1200
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 081-8823254, 091-0782439
535
8826-13536
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-252999,053-272111
536
900-2200
ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม 094-7401590
537
100-400
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 053-251169
538
700
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 084-1766399
539
2611-4611
ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง 052-012555
540
100-600
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-818955
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.