สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,739 ราย
สถิติการเข้าใช้ 316,854 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 1099 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
721
80-250
ต.เวียง อ.ฝาง 0861794068
722
500-800
ต.แม่วิน อ.แม่วาง
723
300-480
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053275563
724
550-650
ต.หายยา อ.เมือง
725
800-2100
ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม 053-044667
726
150-250
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 0969093549
727
940-1150
ต.วัดเกต อ.เมือง 052009199
728
900-2200
ต.หายยา อ.เมือง
729
490-690
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
730
800-1200
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 0833259623
731
580
ต.หายยา อ.เมือง 053-449288
732
600-3000
ต.กื๊ดช้าง อ.แม่แตง
733
1000-5000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
734
550
ต.วัดเกต อ.เมือง
735
90-250
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 0850416982
736
590-800
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-808993-6
737
200
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-212747
738
250-500
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053275937
739
500-800
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 081-8358795
740
600
ต.ไชยสถาน อ.สารภี 085-0337487
741
200-500
ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง 089-8354932
742
800
ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
743
1000-1200
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-326274-5
744
900-2000
ต.แม่เหียะ อ.เมือง 053-328661
745
700-1500
ต.ช้างคลาน อ.เมือง
746
1800-3000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-278187
747
900-1200
ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด 053-389036
748
400-600
ต.ป่าตัน อ.เมือง 0863690346
749
500
ต.สุเทพ อ.เมือง
750
300-500
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 053-033555 , 053-267382
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.