สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 930 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
721
700-1700
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053274317,052-014417
722
700-1700
ต.วัดเกต อ.เมือง 053-240064
723

ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-814325
724
100-450
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 084-3289406
725
500
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-357502
726
1000-2300
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053818773-5
727
90-250
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 0850416982
728
300
ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด 089-5522114
729
550
ต.สันทราย อ.ฝาง 052-061098,0864143098
730
350
ต.เวียง อ.ฝาง 085-7165849
731
200-300
ต.อินทขิล อ.แม่แตง 083-5456828
732
200-250
ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง 081-9519691 053-135241
733
2800-4800
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-209000, 251985
734
250-350
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี 081-0249992,081-7169533
735
400
ต.เวียง อ.ฝาง 053-451081-2 , 087-6023119 (คุณอนัส)
736
600-850
ต.วัดเกตุ อ.เมือง 053302206
737
1,400 - 3,400
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-357000,053-357228
738
400-1500
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 0 5345 5132
739
900-1500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 0904686791
740
1800-5000
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-231777
741
250
ต.หายยา อ.เมือง 053274388
742
150-350
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 0823906096
743
650-1200
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-217599 063-2032377
744
500-600
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-271100
745
200-900
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
746
800
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 081-9505018
747
200-1800
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย 0 53373015
748
400
ต.สุเทพ อ.เมือง 081-9526940
749
550-850
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053417204,0815967576
750
800-1000
ต.แม่แรม อ.แม่ริม 0813876694
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.