สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 940 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
91
300-500
ต.แม่แรม อ.แม่ริม 081-7837541
92
100-350
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-281016-9
93
480
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
94
500-800
ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว 081-1113817
95
5532-11299
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053418896-9
96
900-1200
ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด 053-389036,0895013236
97
100-500
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-235802
98
1400-3000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-282988
99
490-790
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม 053-860898, 086-4217187
100
130-1590
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
101
390-700
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 053251025-9
102
350-650
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-811600 ,081-8852313 (พรทิพย์)
103
880
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-222099
104
800
ต.พระสิ่งห์ อ.เมือง 0832719369
105
350-550
ต.หนองหาร อ.สันทราย 053-845083
106
18000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 082-4564495
107
200-300
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053278013
108
700
ต.วัดเกต อ.เมือง 094-7056599
109
400-500
ต.เวียง อ.ฝาง 053-453344,053-453319
110
300-400
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 089-9511721
111
15,900
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม 053-298181-9
112
550
ต.วัดเกต อ.เมือง
113
1000-3500
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
114
700-900
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
115
500
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-276468,0981963244
116
400-650
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
117
600-1000
ต.สันผักหวาน อ.หางดง
118
2500-4000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 061-2728885
119
200-350
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 081-9522847
120
1900-2400
ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง 053-415555 , 053-851046 บัญชี ต่อ 8118-19
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.