สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 224183 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 850 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
91
120.-/ชั่วโมง
ต.ป่าแดด อ.เมือง 0818857766
92
990-4750
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-278618
93
200-600
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053210687
94
500-1000
ต.ป่าแดด อ.เมือง 089-7554919, 089-7807424
95
100-500
ต.เวียง อ.ฝาง 087-1923287, 053451718
96
1000
ต.วัดเกต อ.เมือง 064 540 9892
97
1200
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-814320
98
200-280
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 094-7897453
99
800-3900
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม 053-297287-90
100
150-350
ต.ป่าแดด อ.เมือง 053204940
101
1200-15000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-223388,053-227245
102
400
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-225444
103
350-500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-326045, 895201
104
200-300
ต.อินทขิล อ.แม่แตง 083-5456828
105
600-4300
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-287555-6,
106
300-400
ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ 053870528
107
400-1500
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 0 5345 5132
108
400
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-273383,053-273283
109
500
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-329333
110
250-350
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี 081-0249992,081-7169533
111
400
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053 819275
112
100-1000
ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง 089-5048108
113
750-900
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-818610,0841766957
114
2500-3000
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-216219
115
800-1200
ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง 053110555,082-3920836
116

ต.เวียง อ.ฝาง 0834792264
117
999
ต.สันป่าเปา อ.สันทราย 089-5116644
118
250-600
ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ 089-1146900 , 081-6666781
119
600-15000
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-237222-9
120
500-1500
ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง 0894294469 ภาคิณ
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.