สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 212447 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 844 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
91
800-1500
ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง 053-341044
92
700
ต.สุเทพ อ.เมือง 081-9523324
93
1000-1200
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 081-8232182
94
800
ต.บ้านเเหวน อ.หางดง 0534351807
95
1500
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-818628
96
490-790
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม 053-860898, 086-4217187
97
800
ต.พระสิ่งห์ อ.เมือง 0832719369
98
790-1590
ต.สุเทพ อ.เมือง 089-669099
99
900-1500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 0904686791
100
500
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-357502
101
600
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี 0861888776
102
350-550
ต.หนองหาร อ.สันทราย 053-845083
103
400-500
ต.เวียง อ.ฝาง 053-453344,053-453319
104
500-800
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 081-8358795
105
250-500
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-223683
106
800-1000
ต.สุเทพ อ.เมือง 052000333
107
300-400
ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง 081-0252449,094-1385010
108
200
ต.หางดง อ.ฮอด 081-9928850
109
1000-3800
ต.วัดเกต อ.เมือง 0816640797 053-260988-9
110
500-600
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-271100
111
1000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 080-1232661
112
800
ต.หายยา อ.เมือง 053-272241, 094-6250707
113
600
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-284212
114
600-900
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 081-5676173
115
250-400
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053279794
116
500-700
ต.ป่าแดด อ.เมือง 053448703-4
117
200
ต.แม่เหียะ อ.เมือง 053-111424,053-111240-3
118
880-980
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-211100-3
119
200-250
ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง 081-9519691 053-135241
120
350-600
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม 053-485218 ,08 18838794 ,08 19601294
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.