สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1567 ราย
สถิติการเข้าใช้ 240550 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 739 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
271
500
ต.สุเทพ อ.เมือง
272
300-500
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 053-033555 , 053-267382
273

ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053280988
274
500
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-410008 , 053-223755 , 081-8836393 (คุณวีธรา)
275
500-1200
ต.เวียง อ.ฝาง 053451941
276
280
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-210902-4
277
650
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว 081-8090754
278
650-3500
ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง 053851227-8
279
150-800
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-326562
280
500
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-329333
281
700
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-212855
282
1000-3500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-283959
283
200-1800
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย 0 53373015
284
500
ต.วัดเกตุ อ.เมือง 053-302121 , 053-241860
285
800-1200
ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง 053110555,082-3920836
286
150-1200
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 0848785789 , 053-033594
287
1300
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-271465
288
800
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 089-4848150
289
800-1000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
290
500-600
ต.ป่าแดด อ.เมือง 089-9508505
291
500-1500
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด 081-9511758
292
300
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 093-5926197
293
390
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 080-9895543
294
1068-9500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053225500
295
350-1000
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 053-033544
296
400
ต.หนองหอย อ.เมือง 0802111908
297
1800-5000
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-231777
298
800-1000
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 0861185781
299
1200
ต.แม่แรม อ.แม่ริม 053-044080-1
300
130-300
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 053235864 ,084-2213669
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.