สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1550 ราย
สถิติการเข้าใช้ 212447 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 844 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
391
800-1200
ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง 053110555,082-3920836
392
600
ต.บ้านปง อ.หางดง 097-9185654
393
350-500
ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย 089-7552964
394
1600-12000
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 053251531
395
1200-3000
ต.แม่แรม อ.แม่ริม 053044121,0816031717
396
300-400
ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง 081-0315243
397
1800-2500
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-222299 083-2301759
398
500-1000
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 0816024425
399
300-400
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 089-9511721
400
500
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง 084-6123329 K.ใหม่
401
1200
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 0846110447,0850394988
402
3589-9158
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-278780
403
424.81-594.73
ต.สุเทพ อ.เมือง 053 400601-5,053-210030-4
404
150-240
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-274355
405
3600-6580
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-253-333
406
1000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053217224
407
200-550
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-289577,0848855833
408
100
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-853164 , 081-1119302
409
500-800
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 081-8358795
410
500
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-216390
411
1000
ต.วัดเกต อ.เมือง 064 540 9892
412
500-800
ต.หางดง อ.ฮอด 085-0307356
413
1400-15030
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053270042 , 053-271777
414
800-1200
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 0833259623
415

ต.เวียง อ.ฝาง 0834792264
416
350-600
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม 053-485218 ,08 18838794 ,08 19601294
417
500-1000
ต.สันผักหวาน อ.หางดง 064-4636368
418
2500-4000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 061-2728885
419
2173-6471
ต.ป่าแดด อ.เมือง 053-447211
420
1000-3500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-283959
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.