สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,716 ราย
สถิติการเข้าใช้ 306,520 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 1078 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
541
400-650
ต.หายยา อ.เมือง 053-271017
542
550
ต.หายยา อ.เมือง 053271271
543
1500-5000
ต.บ้านปง อ.หางดง 052-010155
544
500-800
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 089-8507191
545
800-1000
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 053-232748 , 053-232758 , 064-4788866
546
400
ต.ช้างคลาน อ.เมือง
547
300-350
ต.สันทราย อ.ฝาง 0808605336
548
679.69-1784.20
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 053 874302-4
549
800
ต.บ้านปง อ.หางดง 052-001306
550
100-150
ต.เวียง อ.ฝาง 084-0438766
551
600
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 053-251047
552
400
ต.ป่าตัน อ.เมือง 053-211884-5
553
400-500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-222684
554

ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม 053-111670
555
1000
ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม 081-9923242,053-828389
556
850
ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม
557
750-1500
ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม 053-301500
558
1400-3000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-282988
559
90-250
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 0850416982
560
200-500
ต.เวียง อ.ฝาง 053-453035-6
561
550
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 052-001514
562
600
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด 081-7462281,087-1871254
563
700
ต.วัดเกต อ.เมือง 095-7056599
564
400-650
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
565
5532-11299
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053418896-9
566
1500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 099-3681441
567
750-1450
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-210663-4
568
170-600
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
569
500-750
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
570
350
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-201338-113
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.