สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 930 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
541
300-550
ต.ศรีภูมิ อ.จอมทอง 091-8537258
542
500
ต.แม่แรม อ.แม่ริม 089-9520202
543
350-1500
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-854115-6
544
500
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053801895,053275938
545

ต.ป่าตัน อ.เมือง 081 818 2183
546
200-1200
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
547
300
ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย 053014356-7
548
350-400
ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย 062-3080579 062-3086178
549
300-400
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-218860 , 081-2874541
550
500
ต.วัดเกต อ.เมือง 0804949181
551
600-700
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-278997-8
552
1900-2300
ต.สุเทพ อ.เมือง 099-2695885
553
280-380
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 053-252790,053-234640
554
1400-2000
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-217832
555
480
ต.หนองหอย อ.เมือง 053-802444 053-252222
556
420-480
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 0911259900
557
500-1500
ต.ป่าไหน อ.พร้าว 053017556 การบัญชี 053-890089
558
500-800
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 089-8507191
559
300
ต.เวียง อ.ฝาง 0818816480
560
250-450
ต.สันมหาพน อ.แม่แตง 053-842579
561
350-600
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-270756-8
562
800-1200
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-281321
563
1000-2300
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053818773-5
564
1500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 099-3681441
565
450
ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง 053-047139,080-8586499
566
1000-6000
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 053-802222-4
567
2000-3500
ต.บ้านแหวน อ.หางดง 081-8837195 สนง.บช.083-5823232
568
750
ต.น้ำแพร่ อ.หางดง 053-432972,053-351579
569
1200-3600
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-273960-5
570
250-300
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 089-6331739
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.