สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270142 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 940 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
61
1000-2000
ต.แม่เหี๊ยะ อ.เมือง เจ้าของ 061-3675649 081-3868998 คุณวิน
62
600-1000
ต.สันผักหวาน อ.หางดง
63

ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย 053-255132,0806799270
64
250-400
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053279794
65
600
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053418585,0895582775
66
900-2200
ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม 094-7401590
67
2000
ต.วัดเกตุ อ.เมือง 053240020
68
600
ต.ป่าบง อ.สารภี 089-9979511
69

ต.ป่าตัน อ.เมือง 081 818 2183
70
950
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
71
150-300
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 0813665625
72
500-600
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 0891926329 053-214828
73

ต.เวียง อ.ฝาง 0834792264
74
800-2000
ต.สุเทพ อ.เมือง
75
600
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 053-903900 ต่อ 105
76
600-4300
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-287555-6,
77
400-2500
ต.บ้านแหวน อ.หางดง 062-6465492
78
400
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053242838
79
100-150
ต.เวียง อ.ฝาง 084-0438766
80
700-3700
ต.บ้านปง อ.หางดง 053-365231-4 082-8032713
81
880-980
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-211100-3
82
1000
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-221717
83
1200-1400
ต.ป่าตัน อ.เมือง 053225888
84
900-3500
ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง 053317404 ,081-7546216 k.นุช
85
900-1200
ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด 053-389036,0895013236
86
100
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-853164 , 081-1119302
87
800-700
ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม 0946134433
88
1000-1800
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 086-6585777 081-9519836
89
1000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
90
2500-5000
ต.วัดเกต อ.เมือง
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.