สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 224180 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 850 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
481
500
ต.วัดเกตุ อ.เมือง 053-302121 , 053-241860
482
2000
ต.วัดเกตุ อ.เมือง 053240020
483
300-400
ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง 081-0252449,094-1385010
484
500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-223669 คุณอัจฉรา 083-3231304
485
1000-1500
ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม 053-828477
486
400
ต.ป่าตัน อ.เมือง 053-211884-5
487
1,200
ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง 053-834470-5,086-4287481
488
600-15000
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-237222-9
489
790
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-010555 093-1365468
490
2750-5500
ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน 053-261354-9
491
350-400
ต.สันทราย อ.ฝาง 052-011594
492
500
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 081-4970978
493
650
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-357502
494
600-800
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 0819931577
495
2300-3500
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-894888
496
800-3900
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม 053-297287-90
497
400-2500
ต.บ้านแหวน อ.หางดง 062-6465492
498
350-600
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม 053-485218 ,08 18838794 ,08 19601294
499
800
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 088-2515610
500
500-1000
ต.หางดง อ.ฮอด 063 119 4959
501
391.76-525
ต.หนองป่าครั่ง อ.เชียงใหม่ 053-245777,089-4349661
502
3000-4500
ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย 053397563,089-7015250
503
1500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-903900
504
1700-4000
ต.วัดเกต อ.เมือง 052010288
505
120.-/ชั่วโมง
ต.ป่าแดด อ.เมือง 0818857766
506
1500-4500
ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ 053870410
507
750-900
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-223344
508
1400-2800
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053218163-4
509
1,000 - 2000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-326266 ต่อ 501
510
100-150
ต.เวียง อ.ฝาง 0894330861
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.