สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1548 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207202 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 823 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
691
2200-6000
ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง 053247790-6
692
300-600
ต.สันผักหวาน อ.หางดง 0898502509
693
385
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-277497
694
390-1200
ต.วัดเกต อ.เมือง 053249721-3,0813664540
695
600-1600
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-221820,053-221819
696
500-600
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-271100
697
1500-3500
ต.แม่แฝก อ.สันทราย 053-849301-6
698
2500-4000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 061-2728885
699
2500-3000
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-216219
700
1200-2500
ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 053-879540-50 , 053-879494
701
1700-6000
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-224333
702
800-1200
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 0846118284
703

ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-814325
704
1200
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-418574
705
200
ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ 0932624076
706
800-2000
ต.แม่ท่าช้าง อ.หางดง 053-426878 , ชิลลี่086-9184169 กุ้ง081-9329505
707
1200-1800
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 081-5956785
708
120.-/ชั่วโมง
ต.ป่าแดด อ.เมือง 0818857766
709
690-890
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 052-235250
710
1200-13000
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-819277-8 , 053-270722-51
711
400
ต.เวียง อ.ฝาง 053-451081-2 , 087-6023119 (คุณอนัส)
712
2300-3500
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-894888
713
500-1500
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 085-7206698
714
2500-9000
ต.ป่าแดด อ.เมือง 053*999333
715
2400
ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด 0979645452
716
1500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 088-26023324
717
900-1700
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-230725, 0833247924
718
1875-5000
ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว 053375517(น้องออย)
719
250-1000
ต.สุเทพ อ.เมือง 097-0012369
720
550-990
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-895034
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.