สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 940 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
691
375
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-419005
692
700
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-415222 ต่อ 2301 , 053-406600-6
693
15,900
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม 053-298181-9
694
450-600
ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน 053 037 087
695
300-2500
ต.แม่คะ อ.ฝาง 053-969137 ,0871796918
696
350-800
ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ 053-457911, 081-5302999
697
500-2000
ต.วัดเกตุ อ.เมือง 085-1475948
698
1000-1200
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-272480
699
350-800
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 053-232200
700
600-4000
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด 053 104567-70
701
500-800
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 081-8358795
702
1600-2700
ต.วัดเกต อ.เมือง 053-243915-6
703
500-1500
ต.วัดเกต อ.เมือง 053302248
704
130-1590
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
705
450
ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง 053-047139,080-8586499
706
999
ต.สันป่าเปา อ.สันทราย 089-5116644
707
350
ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง 063-2416527 (คุณสุวิมล)
708
500
ต.หางดง อ.ฮอด
709
1500
ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม 053-044565
710
250-500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053210542
711
1000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-219881 081-8857777
712
600
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 081-9611015
713
1000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 080-1232661
714
1500-1700
ต.ท่าศาลา อ.เมือง 0857094462
715
100-300
ต.วัดเกต อ.เมือง 053246915,0821836574
716
830
ต.สบเปิง อ.แม่แตง 053995470
717
250
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053226608
718
600
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 0866286095,0894661278
719
1000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-271936-9
720

ต.แม่เหียะ อ.เมือง
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.