สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 940 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
241
1090-3000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง
242
500-750
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
243
350-400
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย 0861139436,0819925308
244
500
ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง 084 4875399
245

ต.ป่าตัน อ.เมือง 081 818 2183
246
450-1000
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-215318,328
247
450
ต.วัดเกต อ.เมือง
248
500-800
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 081-8358795
249
600-1000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง
250
1400-2800
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053218163-4
251
450-600
ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน 053 037 087
252
500
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
253
300
ต.สันทราย อ.ฝาง 0808504631
254
800-3000
ต.วัดเกต อ.เมือง 053-242212
255
15000-25000
ต.วัดเกตุ อ.เมือง
256
2250-2950
ต.หายยา อ.เมือง 053-277707
257
500-1000
ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง 053-106391
258
400
ต.ป่าตัน อ.เมือง 053210454-5 053-334933
259
1900-2400
ต.สุเทพ อ.เมือง 081-8746216
260
300-400
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 053-388255 , 089-5591487
261
1068-9500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053225500
262
170-220
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 053-235440,086-1899333
263
150-300
ต.สันทราย อ.ฝาง 0816555748,088-2677877
264
800-1000
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 0861185781
265
500-1500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
266
300
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-405400, 086-4209606
267
350-500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง
268
590-1290
ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ 061-3160822,089-9629807
269
1000-2200
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-252222
270
150-220
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053357991
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.