สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 224183 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 850 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
241
400-600
ต.ป่าตัน อ.เมือง 0863690346
242
1000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-219881 081-8857777
243
4970-18000
ต.แม่แรม อ.แม่ริม 081-8811444
244
300-400
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-218860 , 081-2874541
245
1,200
ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง 053-834470-5,086-4287481
246
19000
ต.สุเทพ อ.เมือง 082-4564495
247
800-1200
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
248
300-410
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-221561
249
15,900
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม 053-298181-9
250
200-300
ต.เวียง อ.ฝาง 0864207110, บัญชี 086-9200742
251
801200
ต.ป่าแดด อ.เมือง 084909793
252
300-600
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 061-9073773
253
1000-1500
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-276280 088-2610321
254
1400
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-904-444
255
800
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง 053-266326
256
700-900
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-852557 สนง.บัญชี
257
1000-3500
ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด 053-868891-3
258
350-750
ต.วัดเกตุ อ.เมือง 053243362
259
400
ต.หายยา อ.เมือง 053-279977
260
390
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053122422 ,081-8842847 K.เก๋
261
700-1600
ต.สุเทพ อ.เมือง 085-7062173,0958895050
262
2500-5000
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-905000 ต่อ 3023 ,053-908000-2
263
400-600
ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย 0987616797
264
150
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 088-9955615 คุณแต๊ก
265
350
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม 053-121595 เลขา 089-4351369
266
100-150
ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง 053-829550,093-1357644,093-1855435(เดียร์)
267
450-600
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-211982
268
2500
ต.อินทขิล อ.แม่แตง 053-106437
269
500-1500
ต.วัดเกต อ.เมือง 053302248
270
300-1200
ต.สุเทพ อ.เมือง 053210113
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.