สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1505 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190993 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 930 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
601
200-300
ต.เวียง อ.พร้าว 081-9255855,053-475506
602
500-1000
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 052 000 448
603
300-400
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 053-388255 , 089-5591487
604
1145
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053284061
605
1000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
606
600
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-206446
607
1892
ต.วัดเกต อ.เมือง 053-371999
608
400
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-234567
609
700
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 0947056599,0824743553
610
1659
ต.ช้างเผือก อ.เมือง 053-908888,081-9519081
611
2000
ต.สุเทพ อ.เมือง 090-1498688
612
1200
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-814320
613
350-700
ต.หางดง อ.หางดง 053-441075
614
700-800
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม 089-8537194
615
1000-2750
ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย 053-844503-4
616
300
ต.สันทราย อ.ฝาง 0808504631
617
500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 0896314488
618
1068-9500
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053225500
619
1118.29-1529.62
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด 053-921200,053-495596-9,053-921223
620
800
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 088-2515610
621
800
ต.ช้างม่อย อ.เมือง 093-1416333
622
650-800
ต.วัดเกต อ.เมือง 053-241064
623
900
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-213143, 089-4329853
624
350-500
ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง 0860400110
625
1000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053-219881 081-8857777
626
800-1000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-270733
627
7000
ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 053-111606
628
300
ต.หนองหาร อ.สันทราย 086-6549904
629
590-1090
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 053222525
630
600-800
ต.บ้านปง อ.หางดง 053365237
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.