สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270136 ครั้ง
 


 
รายชื่อโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท (Hotel & Resort)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 940 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด (Hotel Map)
NO
ชื่อโรงแรม(Hotel)
ราคาห้อง(Rate) ที่อยู่(Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
361
350-500
ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย 089-7552964
362
1200-3600
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-273960-5
363
999-1350
ต.ป่าแดด อ.เมือง
364
700
ต.สุเทพ อ.เมือง 093-2152929
365
300-400
ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง 081-7642811, 0810315243
366
500-1000
ต.หนองหอย อ.เมือง 088-4355774
367
1200
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 081-8823254, 091-0782439
368
750-15000
ต.สุเทพ อ.เมือง 053-357755 0856959383(ปราย)
369
100-1500
ต.ป้าตุ้ม อ.พร้าว 053889230,0841077833
370
400
ต.สุเทพ อ.เมือง
371
8826-13536
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-252999,053-272111
372
1563.29-4791.85
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 053-235111 , 053-904434
373
1200
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 053-814320
374
500
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
375
1500-6000
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม
376
500
ต.ป่าแดด อ.เมือง 053-444000 , 085-9031913
377
100-500
ต.เวียง อ.ฝาง 087-1923287, 053451718
378
500-1500
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด 081-9511758
379
400
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
380
500-1500
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 085-7206698
381
480
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
382
3000
ต.พระสิงห์ อ.เมือง 099-2707799
383
400-500
ต.หายยา อ.เมือง 053 201199
384
7000-20000
ต.ช้างคลาน อ.เมือง 052-090501
385
300-2500
ต.แม่คะ อ.ฝาง 053-969137 ,0871796918
386
7800-22800
ต.วัดเกต อ.เมือง 053-931999 ต่อ 7922 (มะปราง)7921 (แขก)
387
350-600
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
388
18000
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 082-4564495
389
500
ต.บ้านปง อ.หางดง 053-365270-9
390
800
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.