ยื่นชำระค่าธรรมเนียมโรงแรมและภาษีน้ำมัน ข้อกฏหมาย เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ
 
 

ยื่นชำระภาษีออนไลน์

ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
   
ค้นหา
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562 5 ก.ย 62
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 15 ส.ค 62
 แบบฟอร์มตอบรับเข้าอบมผู้ประกอบการโรงแรมฯ 9 ส.ค 62
 เรื่อง การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม ประจำปี 2562 2 ส.ค 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562 27 มิ.ย 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2562 11 มิ.ย 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562 24 พ.ค 62
 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 26 เม.ย 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 1 เม.ย 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2562 28 ก.พ 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561 7 ก.พ 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 24 ธ.ค 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 28 พ.ย. 61
 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 30 ต.ค 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 16 ต.ค 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 17 ก.ย 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 8 ก.ย 61
 การมอบโล่รางวัลดีเด่นและใบประเกียรติคุณเชิดชูเกียรติประจำปี 2561 8 ก.ย 61
 การมอบโล่รางวัลดีเด่นและใบประเกียรติคุณเชิดชูเกียรติประจำปี 2561 8 ก.ย 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561 3 ส.ค 61
 โรงแรมที่ได้รับโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณดีเด่น ประจำปี 2561 25 ก.ค 61
 แบบฟอร์มตอบรับการเข้าอบรมสัมมนา ปี 2561 5 ก.ค 61
 โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการโรงแรม ประจำปี 2561 3 ก.ค 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 25 มิ.ย 61
 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2561 21 พ.ค 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561 24 เม.ย 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2 เม.ย 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2561 20 ก.พ 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 20 ก.พ 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560 20 ก.พ 61
 หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
 

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2554-2555
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-
226830 ระบบทะเบียนพาณิชย์
พัฒนาระบบโด
SA IT SOLUTIONS,