สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,716 ราย
สถิติการเข้าใช้ 306,520 ครั้ง
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (News and Activities)
ค้นหา
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการประกวดโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮาส์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ดีเด่น 24 พ.ย. 66
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2566 15 พ.ย. 66
 แผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2567 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 8 พ.ย. 66
 แผนการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ (พ.ศ.2567-2569) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 8 พ.ย. 66
 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮาส์ ในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25 ต.ค 66
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2566 19 ต.ค 66
 รายงานการจัดเก็บรายได้ฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 16 ต.ค 66
 รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 21 ก.ย 66
 รายงานการจัดเก็บรายได้ฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2566 12 ก.ย 66
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2566 12 ก.ย 66
  ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2566 15 ส.ค 66
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2566 12 ก.ค 66
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2566 12 ก.ค 66
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2566 11 พ.ค 66
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2566 18 เม.ย 66
 ช่องทางสำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ เพื่อใช้ในการติดต่อ-ประสานงาน และชำระภาษีฯ และค่าธรรมเนียมฯ 31 มี.ค 66
 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระ ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม , ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทน้ำมันและยาสูบ และรายได้อื่น 31 มี.ค 66
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของจังหวัดเชียงใหม่ 24 มี.ค 66
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 15 มี.ค 66
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2566 15 ก.พ 66
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565 17 ม.ค 66
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 26 ธ.ค 65
 งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 26 ธ.ค 65
 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 26 ธ.ค 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565 26 ธ.ค 65
 ประกาศรายชื่อรับสมัครบุคคลภายนอกฯ 7 ธ.ค 65
 รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกองคลัง ฯ 29 พ.ย. 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2565 7 พ.ย. 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565 9 ก.ย 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565 22 ส.ค 65
 หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.