สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1567 ราย
สถิติการเข้าใช้ 240541 ครั้ง
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (News and Activities)
ค้นหา
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 29 พ.ย. 64
 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 26 พ.ย. 64
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ โรงแรม (ฉบับที่3) 2564 22 พ.ย. 64
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง ประกาศใช้แผนการพัฒนาการจัดเก็บรายได้สามปี (พ.ศ.2565-2567) 14 ต.ค 64
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ 14 ต.ค 64
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาสำหรับการนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 14 ต.ค 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564 10 ก.ย 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564 24 ส.ค 64
 ประกาศอบจ.ชม. เรื่อง การจำหน่ายขยะรีไซเคิล ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 7 ก.ค 64
 คู่มือการปฏิบัติงาน อบจ.เชียงใหม่ กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 30 มิ.ย 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 21 มิ.ย 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2564 24 พ.ค 64
 งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2564 ไตรมาส 2 3 พ.ค 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 23 เม.ย 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2 เม.ย 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 16 ก.พ 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 27 ม.ค 64
 การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ (สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง) 21 ม.ค 64
 ประกาศอบจ.ชม. เรื่อง การจำหน่ายขยะรีไซเคิล ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 7 ม.ค 64
 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์ฯ ๒๕๖๓ 6 ม.ค 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 28 ธ.ค 63
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง กำหนดขั้นตอนและเงื่อนไขการนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร พ.ศ.๒๕๖๓ 24 ธ.ค 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนตุลาคม2563 3 ธ.ค 63
 แผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2564 3 พ.ย. 63
 แผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้ (พ.ศ.2564-2566) 3 พ.ย. 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2563 28 ต.ค 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563 14 ต.ค 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563 28 ส.ค 63
  ประกาศงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563 24 ก.ค 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563 3 ก.ค 63
 หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.