สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 269739 ครั้ง
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (News and Activities)
ค้นหา
 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนพ.ค. 58 17 มิ.ย 58
 การอบรมสัมมนาผู้ประกอบการโรงแรมประจำปี2558 12 มิ.ย 58
 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนเม.ย.58 25 พ.ค 58
 การชำระค่าธรรมเนียม ร.ร.ประจำเดือนเมษายน 58 8 พ.ค 58
 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมี.ค.58 27 เม.ย 58
 แจ้ง ID Line 10 เม.ย 58
 งบแสดงฐานการเงิน ปี 2558 ไตรมาสที่ 1 1 เม.ย 58
 งบแสดงฐานการเงิน อบจ.เชียงใหม่ ก.พ. 58 26 มี.ค 58
 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนม.ค.58 16 ก.พ 58
 ค้างค่าปรับเดือนธันวาคม 2557 4 ก.พ 58
 ค้างค่าปรับเดือนธันวาคม 2557 4 ก.พ 58
 แจ้งค้างค่าปรับเดือนพฤศจิกายน 2557 4 ก.พ 58
 แจ้ง ID: line กลุ่ม(โรงแรม อบจ.ชม.) 4 ก.พ 58
 ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้ปี 2558 อบจ.เชียงใหม่ 23 ม.ค 58
 ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้ปี 2558 อบจ.เชียงใหม่ 23 ม.ค 58
 ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้ปี 2558 อบจ.เชียงใหม่ 23 ม.ค 58
 ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้ปี 2558 อบจ.เชียงใหม่ 23 ม.ค 58
 งบแสดงฐานการเงิน อบจ.เชียงใหม่ เดือน ธ.ค.57 22 ม.ค 58
 แสดงฐานะการเงินงวด 4 เดือน ครั้งที่ 3 7 ม.ค 58
 งบแสดงฐานการเงิน อบจ.เชียงใหม่ พ.ย..57 23 ธ.ค 57
 งบแสดงฐานการเงิน อบจ.เชียงใหม่ ต.ค.57 4 ธ.ค 57
 งบแสดงฐานการเงิน อบจ.เชียงใหม่ ก.ย.57 21 พ.ย. 57
 ค้างค่าปรับเดือนมิถุนายน 2557 6 พ.ย. 57
 ขอข้อมูลผู้ประกอบการ 25 ก.ย 57
 งบแสดงฐานการเงิน อบจ.เชียงใหม่ส.ค.57 6 ก.ย 57
 เลื่อนการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการโรงแรม 27 ส.ค 57
 เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาผู้ประกอบการโรงแรม 24 ส.ค 57
 งบแสดงฐานการเงิน อบจ.เชียงใหม่ก.ค.57 16 ส.ค 57
 ฝากเข้าบัญชี 14 ส.ค 57
 ค้างชำระค่าปรับ กุมภาพันธ์ 2557 6 ส.ค 57
 หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.