สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241073 ครั้ง
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (News and Activities)
ค้นหา
 โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการน้ำมัน 11 ก.ย 56
 โครงการส่งเสริมความรู้และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 11 ก.ย 56
 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 16 ก.ค 56
 ประกาศปรับปรุงกระบวนงานลดขั้นตอน 15 ก.ค 56
 ผังลดขั้นตอนการยื่นชำระภาษี 26 เม.ย 56
 เรื่องกำหนดขั้นตอนและเงื่อนไขการนำขยะเข้ากำจัด 1 ต.ค 55
 แบบฟอร์มสำหรับยื่นภาษ๊ฯยาสูบ 26 ก.ย 55
 ประกาศกำหนดสถานที่แบบน้ำมันและยาสุบ 12 ก.ย 55
 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ 10 ก.ย 55
 ประกาศกำหนดสถานที่ยื่นแบบน้ำมันและยาสูบ 7 ก.ย 55
 ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงข้อมูลได้แล้ว 13 ก.ค 54
 ลบข้อมูล อย่างไร ทำข้อมูลผิด ลรายการผิด?? 10 พ.ค 54
 ข่าวดี!! โรงแรม ห้องพักที่ยังไม่มีโปรแกรมใช้ในธุรกิจ 10 พ.ค 54
 Support Online ผ่าน MSN 3 พ.ค 54
 คู่มือการใช้โปรแกรมบน Youtube 2 พ.ค 54
 หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.