สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 269739 ครั้ง
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (News and Activities)
ค้นหา
 วันสุดท้ายการชำระค่าธรรมเนียม 2557 6 ส.ค 57
 งบแสดงฐานการเงินปี57 งวด4 เดือน ครั้งที่2 4 ส.ค 57
 งบแสดงฐานการเงิน อบจ.เชียงใหม่ประจำเดือนมิ.ย.57 21 ก.ค 57
 ให้ยื่นแแบก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 15 ก.ค 57
 งบแสดงฐานการเงิน อบจ.เชียงใหม่ เดือนพ.ค. 2557 2 ก.ค 57
 ขอความร่วมมือระบุยี่ห้อยาสูบ 10 มิ.ย 57
 ขอความร่วมมือระบุยี่ห้อยาสูบ 10 มิ.ย 57
 งบแสดงฐานการเงิน อบจ.เชียงใหม่ เดือนเม.ย. 2557 9 มิ.ย 57
 งบแสดงฐานะการเงิน อบจ.เชียงใหม่ มี.ค.57 8 พ.ค 57
 วันสุดท้ายการชำระค่าธรรมเนียมเดือนเมษายน 2557 2 พ.ค 57
 งบแสดงฐานะการเงิน 57 ไตรมาส 1 26 มี.ค 57
 งบแสดงฐานะการเงิน อบจ.เชียงใหม่ ก.พ.57 18 มี.ค 57
 ประกาศงบการเงิน อบจ.เชียงใหม่ประจำเดือนม.ค.2557 26 ก.พ 57
 ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้ อบจ.เชียงใหม่ 27 ม.ค 57
 การยื่นค่าธรรมเนียมผ่านระบบ 23 ม.ค 57
 งบแสดงฐานการเงิน อบจ.เชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม2556 21 ม.ค 57
 ประกาศงบการเงิน อบจ.เชียงใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 56 24 ธ.ค 56
 งบแสดงฐานการเงิน อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2556 9 ธ.ค 56
 ประกาศงบการเงิน อบจ.เชียงใหม่ประจำเดือนต.ค. 2556 25 พ.ย. 56
 ประกาศงบการเงิน อบจ.เชียงใหม่ประจำเดือนก.ย. 2556 18 พ.ย. 56
 เรื่อง เข้าอบรมส่งเสริมความรู้ฯ 19 ก.ย 56
 เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ 11 ก.ย 56
 โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการน้ำมัน 11 ก.ย 56
 โครงการส่งเสริมความรู้และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 11 ก.ย 56
 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 16 ก.ค 56
 ประกาศปรับปรุงกระบวนงานลดขั้นตอน 15 ก.ค 56
 ผังลดขั้นตอนการยื่นชำระภาษี 26 เม.ย 56
 เรื่องกำหนดขั้นตอนและเงื่อนไขการนำขยะเข้ากำจัด 1 ต.ค 55
 แบบฟอร์มสำหรับยื่นภาษ๊ฯยาสูบ 26 ก.ย 55
 ประกาศกำหนดสถานที่แบบน้ำมันและยาสุบ 12 ก.ย 55
 หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.