สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 269739 ครั้ง
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (News and Activities)
ค้นหา
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 4 ก.ค 60
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 30 มิ.ย 60
 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560 26 มิ.ย 60
 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2560 30 พ.ค 60
 ประกาศงบการเงินเดือนมีนาคม 2560 1 พ.ค 60
 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 22 มี.ค 60
 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2560 6 มี.ค 60
 ประกาศงบการเงินเดือนธันวาคม 2559 14 ก.พ 60
 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินเดือนพฤศจิกายน 2559 30 ธ.ค 59
 งบแสดงฐานะ การเงิน ประจำปี 2559 7 ธ.ค 59
 แบบคำขออนุญาตธุรกิจโรงแรม 7 ธ.ค 59
 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559 21 พ.ย. 59
 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2559 26 ต.ค 59
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 21 ต.ค 59
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2559 13 ก.ย 59
 เอกสารประกอบการบรรยาย 5 ก.ย.59 4 ก.ย 59
 เอกสารประกอบการบรรยาย 5 ก.ย.59 4 ก.ย 59
 เอกสารประกอบการบรรยาย 5 ก.ย.59 4 ก.ย 59
 เอกสารประกอบการบรรยาย 5 ก.ย.59 4 ก.ย 59
 เอกสารประกอบการบรรยาย 5 ก.ย.59 4 ก.ย 59
 เอกสารประกอบการบรรยาย 5 ก.ย.59 4 ก.ย 59
 เอกสารประกอบการบรรยาย 5 ก.ย.59 4 ก.ย 59
 เอกสารประกอบการบรรยาย 5 ก.ย.59 4 ก.ย 59
 ประกาศงบการเดือนกรกฎาคม 2559 16 ส.ค 59
 ประมวลภาพการรับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ 10 ส.ค 59
 โรงแรมที่ได้รับการคัดเลือกโรงแรม เข้ารับโล่รางวัล 29 ก.ค 59
 งบการเงินเดือนมิถุนายน 2559 25 ก.ค 59
 ขอส่งเอกสาร 22 ก.ค 59
 โครงการอบรมผู้ประกอบการโรงแรม2559 16 ก.ค 59
 โครงการอบรมผู้ประกอบการโรงแรม 12 ก.ค 59
 หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.