สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241064 ครั้ง
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (News and Activities)
ค้นหา
 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) 3 ก.ค 63
 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒) 3 ก.ค 63
 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓) 3 ก.ค 63
 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒) 3 ก.ค 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2563 15 พ.ค 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563 17 เม.ย 63
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 1 เม.ย 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 30 มี.ค 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2563 30 มี.ค 63
 ประกาศฯและแผนผังขั้นตอนขยะมูลฝอย 2563 18 ก.พ 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2562 23 ม.ค 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 21 ม.ค 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562 27 ธ.ค 62
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง การใช้บังคับข้อบัญญัติอบจ.ชม. เรื่องค่าบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 12 ธ.ค 62
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง การใช้บังคับข้อบัญญัติอบจ.ชม. เรื่องค่าบริการ พ.ศ.2554 12 ธ.ค 62
 ระเบียบอบจ.ชม. เรื่องหลักเกณฑ์ในการงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีฯ พ.ศ.2562 20 พ.ย. 62
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง กำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2562 20 พ.ย. 62
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง กำหนดการยื่นแบบฯและสถานที่ยื่นแบบฯ ค่าธรรมเนียมฯโรงแรม พ.ศ.2562 20 พ.ย. 62
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง กำหนดการยื่นแบบฯและสถานที่ยื่นแบบฯ ภาษีฯน้ำมันและยาสูบ พ.ศ.2562 19 พ.ย. 62
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง กำหนดขั้นตอนกรณีไม่นำส่งค่าธรรมเนียมฯโรงแรม พ.ศ.2562 19 พ.ย. 62
 แผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ปี63-65 11 พ.ย. 62
 แผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ปี63 11 พ.ย. 62
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 6 พ.ย. 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2562 25 ต.ค 62
 แจ้งการปรับปรุงระบบ และอัพเดดระบบใหม่ 19 ต.ค 62
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่องการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการลดระยะเวลาให้บริการประชาชน ๒๕๖๒ 7 ต.ค 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562 5 ก.ย 62
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 15 ส.ค 62
 แบบฟอร์มตอบรับเข้าอบมผู้ประกอบการโรงแรมฯ 9 ส.ค 62
 เรื่อง การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม ประจำปี 2562 2 ส.ค 62
 หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.