สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 220529 ครั้ง
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (News and Activities)
ค้นหา
 ระเบียบอบจ.ชม. เรื่องหลักเกณฑ์ในการงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีฯ พ.ศ.2562 20 พ.ย. 62
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง กำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2562 20 พ.ย. 62
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง กำหนดการยื่นแบบฯและสถานที่ยื่นแบบฯ ค่าธรรมเนียมฯโรงแรม พ.ศ.2562 20 พ.ย. 62
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง กำหนดการยื่นแบบฯและสถานที่ยื่นแบบฯ ภาษีฯน้ำมันและยาสูบ พ.ศ.2562 19 พ.ย. 62
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง กำหนดขั้นตอนกรณีไม่นำส่งค่าธรรมเนียมฯโรงแรม พ.ศ.2562 19 พ.ย. 62
 แผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ปี63-65 11 พ.ย. 62
 แผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ปี63 11 พ.ย. 62
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 6 พ.ย. 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2562 25 ต.ค 62
 แจ้งการปรับปรุงระบบ และอัพเดดระบบใหม่ 19 ต.ค 62
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่องการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการลดระยะเวลาให้บริการประชาชน ๒๕๖๒ 7 ต.ค 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562 5 ก.ย 62
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 15 ส.ค 62
 แบบฟอร์มตอบรับเข้าอบมผู้ประกอบการโรงแรมฯ 9 ส.ค 62
 เรื่อง การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม ประจำปี 2562 2 ส.ค 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562 27 มิ.ย 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2562 11 มิ.ย 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562 24 พ.ค 62
 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 26 เม.ย 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 1 เม.ย 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2562 28 ก.พ 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561 7 ก.พ 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 24 ธ.ค 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 28 พ.ย. 61
 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 30 ต.ค 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 16 ต.ค 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 17 ก.ย 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 8 ก.ย 61
 การมอบโล่รางวัลดีเด่นและใบประเกียรติคุณเชิดชูเกียรติประจำปี 2561 8 ก.ย 61
 การมอบโล่รางวัลดีเด่นและใบประเกียรติคุณเชิดชูเกียรติประจำปี 2561 8 ก.ย 61
 หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.