สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 269739 ครั้ง
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (News and Activities)
ค้นหา
 ประกาศอบจ.ชม. เรื่อง การจำหน่ายขยะรีไซเคิล ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 7 ก.ค 64
 คู่มือการปฏิบัติงาน อบจ.เชียงใหม่ กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 30 มิ.ย 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 21 มิ.ย 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2564 24 พ.ค 64
 งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2564 ไตรมาส 2 3 พ.ค 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 23 เม.ย 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2 เม.ย 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 16 ก.พ 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 27 ม.ค 64
 การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ (สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง) 21 ม.ค 64
 ประกาศอบจ.ชม. เรื่อง การจำหน่ายขยะรีไซเคิล ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 7 ม.ค 64
 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์ฯ ๒๕๖๓ 6 ม.ค 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 28 ธ.ค 63
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง กำหนดขั้นตอนและเงื่อนไขการนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร พ.ศ.๒๕๖๓ 24 ธ.ค 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนตุลาคม2563 3 ธ.ค 63
 แผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2564 3 พ.ย. 63
 แผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้ (พ.ศ.2564-2566) 3 พ.ย. 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2563 28 ต.ค 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563 14 ต.ค 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563 28 ส.ค 63
  ประกาศงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563 24 ก.ค 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563 3 ก.ค 63
 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) 3 ก.ค 63
 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒) 3 ก.ค 63
 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓) 3 ก.ค 63
 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒) 3 ก.ค 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2563 15 พ.ค 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563 17 เม.ย 63
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 1 เม.ย 63
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 30 มี.ค 63
 หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.