สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 269739 ครั้ง
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (News and Activities)
ค้นหา
 เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม 11 ก.ค 59
 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2559 4 ก.ค 59
 การชำระค่าธรรมเนียมและภาษีผ่านบัตรเครดิต 28 มิ.ย 59
 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2559 27 มิ.ย 59
 แจ้งชำระค่าธรรมเนียม ประจำเดือน เมษายน 2559 8 มิ.ย 59
 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2559 2 พ.ค 59
 การยื่นชำระค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม 2 พ.ค 59
 งบการเงินดประจำเดือนม.ค.2559 28 มี.ค 59
 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 23 มี.ค 59
 เปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์และโทรสาร 17 ก.พ 59
 การติดต่อกับฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ 8 ก.พ 59
 การชำระค่าธรรมเนียมและภาษีที่ อบจ.เชียงใหม่ 1 ก.พ 59
 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2558 25 ม.ค 59
 การติดต่อรับราชการกับฝ่ายเร่งรัดฯ 19 ม.ค 59
 การย้ายสำนักงานไปอาคารหลัง 8 ม.ค 59
 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 22 ธ.ค 58
 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2558 30 พ.ย. 58
 แจ้งรายละเอียดโรงแรมข้อมูลอัตราห้องพัก และจำนวนห้องพัก 19 พ.ย. 58
 งบแสดงฐานการเงิน ณ สิ้น 30 ก.ย.2558 4 พ.ย. 58
 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนก.ย.2558 30 ต.ค 58
 ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 5 ต.ค 58
 งบแสดงฐานะการเงินงวดที่ 3/2558 ณ 30 มิ.ย.58 2 ต.ค 58
 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2558 19 ก.ย 58
 เปลี่ยนแปลงอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ จากผู้พักในโรงแรม 1 ก.ย 58
 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนก.ค.58 15 ส.ค 58
 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมิ.ย.58 7 ส.ค 58
 หนังสือเชิญ และกำหนดการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการโรงแรม เกสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท ในจังหวัดเชียงใหม่ 17 ก.ค 58
 กำหนดการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการโรงแรมปี 2558 11 ก.ค 58
 การจัดอบรมผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ และผู้ประกอบการห้องพักรายวัน 2 ก.ค 58
 การยื่นแบบ 19 มิ.ย 58
 หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.