สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1635 ราย
สถิติการเข้าใช้ 256231 ครั้ง
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (News and Activities)
ค้นหา
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง กำหนดขั้นตอนกรณีไม่นำส่งค่าธรรมเนียมฯโรงแรม พ.ศ.2562 19 พ.ย. 62
 แผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ปี63-65 11 พ.ย. 62
 แผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ปี63 11 พ.ย. 62
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 6 พ.ย. 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2562 25 ต.ค 62
 แจ้งการปรับปรุงระบบ และอัพเดดระบบใหม่ 19 ต.ค 62
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่องการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการลดระยะเวลาให้บริการประชาชน ๒๕๖๒ 7 ต.ค 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562 5 ก.ย 62
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 15 ส.ค 62
 แบบฟอร์มตอบรับเข้าอบมผู้ประกอบการโรงแรมฯ 9 ส.ค 62
 เรื่อง การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม ประจำปี 2562 2 ส.ค 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562 27 มิ.ย 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2562 11 มิ.ย 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562 24 พ.ค 62
 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 26 เม.ย 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 1 เม.ย 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2562 28 ก.พ 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561 7 ก.พ 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 24 ธ.ค 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 28 พ.ย. 61
 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 30 ต.ค 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 16 ต.ค 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 17 ก.ย 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 8 ก.ย 61
 การมอบโล่รางวัลดีเด่นและใบประเกียรติคุณเชิดชูเกียรติประจำปี 2561 8 ก.ย 61
 การมอบโล่รางวัลดีเด่นและใบประเกียรติคุณเชิดชูเกียรติประจำปี 2561 8 ก.ย 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561 3 ส.ค 61
 โรงแรมที่ได้รับโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณดีเด่น ประจำปี 2561 25 ก.ค 61
 แบบฟอร์มตอบรับการเข้าอบรมสัมมนา ปี 2561 5 ก.ค 61
 โครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการโรงแรม ประจำปี 2561 3 ก.ค 61
 หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.