สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 269739 ครั้ง
 


 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ อบจ.เชียงใหม่
 
   ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบจ.เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน และเราพร้อมให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบชำระภาษี ชำระค่าธรรมเนียมรายได้ ของผู้ประกอบการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางในการขอชำระภาษีและค่าธรรมเนียมแของผู้ประกอบการ และปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมและภาษีผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งยังสามารถชำระเงินผ่าน เค้าน์เตอร์หรือตู้ ATM ได้ทุกสาขา ของ ธ.กรุงไทย ทั่วประเทศ และหากมีข้อเสนอแนะข้อติชมสามารถส่งข้อความได้ผ่านเว็บบอร์ด
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกองคลัง ฯ - 29 พ.ย. 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2565 - 7 พ.ย. 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565 - 9 ก.ย 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565 - 22 ส.ค 65
 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - 21 ก.ค 65
 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ - 18 ก.ค 65
 พระราชบัญญัติ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ - 18 ก.ค 65
 พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ - 18 ก.ค 65
 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท - 18 ก.ค 65
 กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ - 18 ก.ค 65
     อ่านทั้งหมด ->>
ข่าวกิจกรรม
 

โครงการส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู..

โครงการส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู..

โครงการส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู..

โครงการส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู..
   
 
Line Account
Mobile Application
 

Official Line

ID Line
ผู้ประกอบการสามารถติดต่อผ่านทาง Line ทั้งสองได้ ผ่าน Line Official เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวของทาง ฝ่ายจัดเก็บรายได้ อบจ.เชียงใหม่ ได้ตลอดเวลา
และยื่นแบบชำระภาษีได้ผ่านทาง Mobile Application

สำหรับ Android
 

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.