ยื่นชำระค่าธรรมเนียมโรงแรมและภาษีน้ำมัน ข้อกฏหมาย เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ
 
 

สถิติการจัดเก็บภาษีรายได้
ปีงบประมาณ 2562ยื่นชำระภาษีออนไลน์

ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

บริษัท ยูไนเต็ด โพรดักช์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

   
 
ที่ตั้ง 23 อาคารชาร์เตอร์เฮ้าส์ ชั้น3 ต.แขวงพลับพลา อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร  10310
เบอร์โทรศัพท์ 02-539-4389-90 ,086-3951314 แฟ็กซ์ 02-539-4345
Website
Email
รายละเอียด
 
แผนที่
 

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2554-2555
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-
226830 ระบบทะเบียนพาณิชย์
พัฒนาระบบโด
SA IT SOLUTIONS,