ยื่นชำระค่าธรรมเนียมโรงแรมและภาษีน้ำมัน ข้อกฏหมาย เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ
 
 

สถิติการจัดเก็บภาษีรายได้
ปีงบประมาณ 2562ยื่นชำระภาษีออนไลน์

ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

โรงงานยาสูบ

   
 
ที่ตั้ง 184 ถ.พระราม4 ต.พระโขนง อ.คบองเตย จ.กรุงเทพมหานคร  10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-2519344-46 , 02-2291626 แฟ็กซ์
Website
Email
รายละเอียด
 
แผนที่
 

View โรงงานยาสูบ in a larger map

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2554-2555
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-
226830 ระบบทะเบียนพาณิชย์
พัฒนาระบบโด
SA IT SOLUTIONS,