ยื่นชำระค่าธรรมเนียมโรงแรมและภาษีน้ำมัน ข้อกฏหมาย เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ
 
 

สถิติการจัดเก็บภาษีรายได้
ปีงบประมาณ 2562ยื่นชำระภาษีออนไลน์

ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

MPR MARKETING LIMITED PARTNERSHIP

   
 
ที่ตั้ง 3199 อาคารมาลีนนท์ ต.ทาวเวอร์ชั้น 17 ถ.พระราม4 อ.คลองตัน คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร  
เบอร์โทรศัพท์ แฟ็กซ์
Website
Email
รายละเอียด
 
แผนที่
 

View MPR MARKETING LIMITED PARTNERSHIP in a larger map

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2554-2555
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-
226830 ระบบทะเบียนพาณิชย์
พัฒนาระบบโด
SA IT SOLUTIONS,