ยื่นชำระค่าธรรมเนียมโรงแรมและภาษีน้ำมัน ข้อกฏหมาย เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ
 
 

สถิติการจัดเก็บภาษีรายได้
ปีงบประมาณ 2562ยื่นชำระภาษีออนไลน์

ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

บจก.ไทยซี-เซ็นเตอร์ (สาขาแม่ริมขาเข้า)

   
 
ที่ตั้ง 124/2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50300
เบอร์โทรศัพท์ แฟ็กซ์
Website
Email
รายละเอียด
โอนกิจการเป็น บริษัท เอ็มวัน ออโต้ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สาขา 3) ตั้งแต่ .....................
 
แผนที่
 

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2554-2555
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-
226830 ระบบทะเบียนพาณิชย์
พัฒนาระบบโด
SA IT SOLUTIONS,