ยื่นชำระค่าธรรมเนียมโรงแรมและภาษีน้ำมัน ข้อกฏหมาย เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ
 
 

สถิติการจัดเก็บภาษีรายได้
ปีงบประมาณ 2562ยื่นชำระภาษีออนไลน์

ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

บจก.ไทยซี-เซ็นเตอร์ (สาขาเฟื่องฟ้า)

   
 
ที่ตั้ง 218 ม.1 ถ.ชม-ฮอด ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  50100
เบอร์โทรศัพท์ 084-3874736 ,053-201488-91 แฟ็กซ์ 053-201489
Website
Email
รายละเอียด
 
แผนที่
 

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2554-2555
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-
226830 ระบบทะเบียนพาณิชย์
พัฒนาระบบโด
SA IT SOLUTIONS,