เข้าสู่ระบบจัดเก็บภาษีรายได้ออนไลน์


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร. 053-226830, 053-998333 ต่อ 442,444 แฟ็กซ์. 053-221744
 
ประเภทผู้ใช้
 
ชื่อผู้ใช้/Username
 
รหัสผ่าน/Password
ลืมรหัสผ่าน?

ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2554
พัฒนาระบบโดย SA IT SOLUTIONS และ ทีเอส บิส