โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ การตรวจสอบสถานประกอบการและออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ ได้จัดทำโครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ การตรวจสอบสถานประกอบการและออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความสะดวกในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ ปั๊มน้ำมัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีหนังสือแจ้งปิดกิจการ ปิดชั่วคราว ปิดปรับปรุง ตลอดจนออกสำรวจสถานประกอบที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ให้รับทราบและเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
By อบจ.เชียงใหม่ Date 19/8/2564