สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241064 ครั้ง
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
ที่ตั้ง 152 หมู่ที่ 5   ต.เขื่อนผาก  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่  50190
เบอร์โทรศัพท์ แฟ็กซ์ 053-889786
Website http://www.kp.go.th
Email khuanphak123@hotmail.co.th
รายละเอียด
กองคลัง 053-889786

สำนักปลัด 053-889786

ส่วนการศึกษา 053-889786

ส่วนโยธา 053-889786

cgshop.uk
 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.