สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270142 ครั้ง
 


 
บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด (มหาชน) สาขา 000027
 
ที่ตั้ง 252 หมู่ที่ 6 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  50000
เบอร์โทรศัพท์ 02-6915588 แฟ็กซ์
Website
Email
รายละเอียด
เดิม ชื่อ บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด สาขา 00027

เปลี่ยนเป็น บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด (มหาชน) สาขา 000027 เมื่อวันที่ 15/10/2562
 

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.