ยื่นชำระค่าธรรมเนียมโรงแรมและภาษีน้ำมัน ข้อกฏหมาย เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ
 
 

สถิติการจัดเก็บภาษีรายได้
ปีงบประมาณ 2559ยื่นชำระภาษีออนไลน์

ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งสำคัญที่น่าสนใจ

ค้นหาสถานที่
ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ
NO
ชื่อสถานที่
ที่อยู่ จังหวัด
แผนที่

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2554-2555
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-
226830 ระบบทะเบียนพาณิชย์
พัฒนาระบบโด
SA IT SOLUTIONS,