ยื่นชำระค่าธรรมเนียมโรงแรมและภาษีน้ำมัน ข้อกฏหมาย เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ
 
 

สถิติการจัดเก็บภาษีรายได้
ปีงบประมาณ 2558ยื่นชำระภาษีออนไลน์

ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งสำคัญที่น่าสนใจ

ค้นหาสถานที่
ข้อมูลทั้งหมด 5960 รายการ
NO
ชื่อสถานที่
ที่อยู่ จังหวัด
แผนที่
3661
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง เชียงใหม่
3662
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง เชียงใหม่
3663
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง เชียงใหม่
3664
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง เชียงใหม่
3665
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง เชียงใหม่
3666
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง เชียงใหม่
3667
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง เชียงใหม่
3668
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง เชียงใหม่
3669
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง เชียงใหม่
3670
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง เชียงใหม่
3671
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง เชียงใหม่
3672
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง เชียงใหม่
3673
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง เชียงใหม่
3674
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง เชียงใหม่
3675
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง เชียงใหม่
3676
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย เชียงใหม่
3677
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย เชียงใหม่
3678
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย เชียงใหม่
3679
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย เชียงใหม่
3680
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย เชียงใหม่
3681
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย เชียงใหม่
3682
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย เชียงใหม่
3683
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย เชียงใหม่
3684
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย เชียงใหม่
3685
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย เชียงใหม่
3686
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย เชียงใหม่
3687
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย เชียงใหม่
3688
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย เชียงใหม่
3689
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย เชียงใหม่
3690
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย เชียงใหม่
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [First page ]  [Back]  [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2554-2555
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-
226830 ระบบทะเบียนพาณิชย์
พัฒนาระบบโด
SA IT SOLUTIONS,