สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,745 ราย
สถิติการเข้าใช้ 323,045 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
1
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
2
ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง
3
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
4
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
5
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
6
ต.เปียงหลวง  อ.เวียงแหง
7
ต.เมืองนะ  อ.เชียงดาว
8
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
9
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
10
ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง
11
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
12
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
13
ต.แม่สาบ  อ.สะเมิง
14
ต.หางดง  อ.หางดง
15
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
16
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
17
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
18
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
19
ต.หางดง  อ.ฮอด
20
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
21
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
22
ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง
23
ต.หนองหาร  อ.สันทราย
24
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
25
ต.ทุ่งสะโตก  อ.สันป่าตอง
26
ต.ขุนคง  อ.หางดง
27
ต.สันทราย  อ.พร้าว
28
ต.หนองแฝก  อ.สารภี
29
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
30
ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.