สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1564 ราย
สถิติการเข้าใช้ 235931 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
1
ต.ขุนคง  อ.หางดง
2
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
3
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
4
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
5
ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด
6
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
7
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
8
ต.สบโขง  อ.อมก๋อย
9
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
10
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
11
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
12
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
13
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
14
ต.บ้านจันทร์  อ.แม่แจ่ม
15
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
16
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
17
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
18
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
19
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
20
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
21
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
22
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
23
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
24
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
25
ต.นาคอเรือ  อ.ฮอด
26
ต.ปงตำ  อ.ไชยปราการ
27
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
28
ต.อินทขิล  อ.แม่แตง
29
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
30
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.