สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,744 ราย
สถิติการเข้าใช้ 300,043 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
1
ต.บ้านแหวน  อ.หางดง
2
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
3
ต.แจ่มหลวง  อ.แม่แจ่ม
4
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
5
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
6
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
7
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
8
ต.สันผักหวาน  อ.หางดง
9
ต.บ่อสลี  อ.ฮอด
10
ต.แช่ช้าง  อ.สันกำแพง
11
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
12
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
13
ต.แม่แตง  อ.แม่แตง
14
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
15
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
16
ต.ตลาดขวัญ  อ.ดอยสะเก็ด
17
ต.สารภี  อ.สารภี
18
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
19
ต.แม่สา  อ.แม่ริม
20
ต.ป่าตัน  อ.เมืองเชียงใหม่
21
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
22
ต.แม่ตื่น  อ.อมก๋อย
23
ต.ขัวมุง  อ.สารภี
24
ต.ทุ่งหลวง  อ.พร้าว
25
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
26
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด
27
ต.สันผีเสื้อ  อ.เมืองเชียงใหม่
28
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
29
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
30
ต.เมืองคอง  อ.เชียงดาว
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.