สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 269739 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5958 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
1
ต.สันติสุข  กิ่งอ.ดอยหล่อ
2
ต.ป่าตัน  อ.เมืองเชียงใหม่
3
ต.แม่สา  อ.แม่ริม
4
ต.หางดง  อ.ฮอด
5
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
6
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
7
ต.ริมใต้  อ.แม่ริม
8
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
9
ต.ยุหว่า  อ.สันป่าตอง
10
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
11
ต.แม่นาวาง  อ.แม่อาย
12
ต.สันทรายน้อย  อ.สันทราย
13
ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม
14
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
15
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง
16
ต.ดอยเต่า  อ.ดอยเต่า
17
ต.หายยา  อ.เมืองเชียงใหม่
18
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
19
ต.เมืองงาย  อ.เชียงดาว
20
ต.เทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด
21
ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย
22
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
23
ต.เวียง  อ.ฝาง
24
ต.บ้านโป่ง  อ.พร้าว
25
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
26
ต.สะเมิงใต้  อ.สะเมิง
27
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
28
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
29
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
30
ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.