สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1567 ราย
สถิติการเข้าใช้ 240532 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
1
ต.สบแม่ข่า  อ.หางดง
2
ต.เมืองก๋าย  อ.แม่แตง
3
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
4
ต.ป่าเมี่ยง  อ.ดอยสะเก็ด
5
ต.บ้านแม  อ.สันป่าตอง
6
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
7
ต.สันทราย  อ.สารภี
8
ต.ท่าวังพร้าว  อ.สันป่าตอง
9
ต.แม่แดด  อ.แม่แจ่ม
10
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
11
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
12
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
13
ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง
14
ต.ช่อแล  อ.แม่แตง
15
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
16
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
17
ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย
18
ต.บ้านกลาง  อ.สันป่าตอง
19
ต.ออนกลาง  กิ่งอ.แม่ออน
20
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง
21
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
22
ต.ป่าตุ้ม  อ.พร้าว
23
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
24
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
25
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
26
ต.สะลวง  อ.แม่ริม
27
ต.สะเมิงเหนือ  อ.สะเมิง
28
ต.เหมืองแก้ว  อ.แม่ริม
29
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
30
ต.แม่อาย  อ.แม่อาย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.