สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1699 ราย
สถิติการเข้าใช้ 281370 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
1
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
2
ต.บวกค้าง  อ.สันกำแพง
3
ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่
4
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
5
ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม
6
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
7
ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง
8
ต.สันทราย  อ.พร้าว
9
ต.สบเปิง  อ.แม่แตง
10
ต.แม่แรม  อ.แม่ริม
11
ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว
12
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า
13
ต.แสนไห  อ.เวียงแหง
14
ต.ป่าแป๋  อ.แม่แตง
15
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
16
ต.ตลาดขวัญ  อ.ดอยสะเก็ด
17
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง
18
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
19
ต.สารภี  อ.สารภี
20
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
21
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
22
ต.ทุ่งรวงทอง  อ.แม่วาง
23
ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมืองเชียงใหม่
24
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
25
ต.หนองตอง  อ.หางดง
26
ต.แม่ทะลบ  อ.ไชยปราการ
27
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
28
ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ
29
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
30
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.