สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1584 ราย
สถิติการเข้าใช้ 253092 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
1
ต.หนองหอย  อ.เมืองเชียงใหม่
2
ต.ดอนแก้ว  อ.สารภี
3
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
4
ต.มะขุนหวาน  อ.สันป่าตอง
5
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
6
ต.สันต้นหมื้อ  อ.แม่อาย
7
ต.โป่งแยง  อ.แม่ริม
8
ต.บ้านช้าง  อ.แม่แตง
9
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
10
ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง
11
ต.แม่วิน  อ.แม่วาง
12
ต.แม่นาจร  อ.แม่แจ่ม
13
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
14
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
15
ต.กองแขก  อ.แม่แจ่ม
16
ต.สารภี  อ.สารภี
17
ต.ทุ่งปี้  อ.แม่วาง
18
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว
19
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
20
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
21
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
22
ต.เวียง  อ.ฝาง
23
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี
24
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
25
ต.แม่สูน  อ.ฝาง
26
ต.สองแคว  กิ่งอ.ดอยหล่อ
27
ต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง
28
ต.แม่สอย  อ.จอมทอง
29
ต.ท่าเดื่อ  อ.ดอยเต่า
30
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.