สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1558 ราย
สถิติการเข้าใช้ 226342 ครั้ง
 


 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ(Attractions)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 5957 รายการ ดูแผนทีท่องเที่ยว (Atrractions Map)
NO
ชื่อสถานที่ (Name)
ที่อยู่ (Address)
1
ต.ลวงเหนือ  อ.ดอยสะเก็ด
2
ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว
3
ต.ทุ่งต้อม  อ.สันป่าตอง
4
ต.ป่าไผ่  อ.สันทราย
5
ต.ปิงโค้ง  อ.เชียงดาว
6
ต.เวียง  อ.ฝาง
7
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
8
ต.ชมภู  อ.สารภี
9
ต.มืดกา  อ.ดอยเต่า
10
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
11
ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ
12
ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง
13
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด
14
ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว
15
ต.ดอนเปา  อ.แม่วาง
16
ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง
17
ต.หนองควาย  อ.หางดง
18
ต.บ้านปง  อ.หางดง
19
ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย
20
ต.ช้างเผือก  อ.เมืองเชียงใหม่
21
ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย
22
ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่
23
ต.สันทราย  อ.พร้าว
24
ต.บ้านตาล  อ.ฮอด
25
ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง
26
ต.ท่ากว้าง  อ.สารภี
27
ต.ตลาดใหญ่  อ.ดอยสะเก็ด
28
ต.ปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม
29
ต.แม่นะ  อ.เชียงดาว
30
ต.ยางคราม  กิ่งอ.ดอยหล่อ
 หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [ Next page]   [Last page

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.