สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241073 ครั้ง
 


 
รายชื่อปั้มน้ำมัน (Gas Station)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 365 รายการ ดูแผนที่ทั้งหมด(Gas Station Map)
NO
ชื่อปั้ม (Name)
ที่อยู่ (Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
1
อ.แม่อาย 063-2153787
2
อ.สันกำแพง 02-1966140 , 02-1966102
3
อ.ไชยปราการ 089-5554052
4
อ.ฮอด 084-1776119
5
อ.แม่อาย 080-4935481
6
อ.เมืองเชียงใหม่ 053-304277 ,053-244469
7
อ.จอมทอง 053-341358
8
อ.พร้าว 088-4009643
9
อ.สันทราย 053-380061,085-6959419
10
อ.ฝาง 081-7316776 (กรองกาญจน์)
11
อ.แม่วาง 080-8598584
12
อ.สันทราย 053-396391
13
อ.แม่อาย 080-1265587 ,085-8649586
14
อ.จอมทอง 053-361345-7
15
อ.แม่แตง 053-995066-7
16
อ.เมืองเชียงใหม่ 053-244469 ,053-249059
17
อ.แม่ริม 081-8037303
18
อ.สันป่าตอง 081-9198096
19
อ.หางดง 086-1901175
20
อ.แม่แตง 061-4204933
21
อ.เมือง 089-9695760 K.ธีระเดช
22
อ.ฮอด 053-831197 ,086-4297060 เจ๊ 083-4814617
23
อ.หางดง 053-433752
24
อ.ฝาง 053-451201,053-840191
25
อ.จอมทอง 053-826484,341191 ,084-8109979
26
อ.จอมทอง 081-3860850
27
อ.ฮอด 053-939578,081-9922005
28
อ.เมืองเชียงใหม่
29
อ.ฮอด 053-461123
30
อ.แม่แตง
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.