สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241073 ครั้ง
 


 
รายชื่อปั้มน้ำมัน (Gas Station)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 365 รายการ ดูแผนที่ทั้งหมด(Gas Station Map)
NO
ชื่อปั้ม (Name)
ที่อยู่ (Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
1
อ.แม่วาง 065-8125825,083-4426882
2
อ.เมือง 053-812712,086-1836703
3
อ.ฝาง 053-346734
4
อ.ฮอด 089-5616466
5
อ.ฮอด 084-4858955 ,053-084485
6
อ.จอมทอง 0655249836,0956811094
7
อ.สารภี 053-115734, 087-1801572
8
อ.แม่แตง
9
อ.แม่แตง 053-842419
10
อ.ไชยปราการ 081-9933140 (เจ้นิด) ,053-457073, 081-0308660
11
อ.จอมทอง 053-826319 ,081-2892027
12
อ.แม่อาย 080-1265587 ,085-8649586
13
อ.อมก๋อย 053-229104,089-9542482
14
อ.สะเมิง 0654896119,097-9690532
15
อ.แม่แจ่ม 081-1632704
16
อ.แม่ริม 053-862643
17
อ.แม่อาย 080-1205409
18
อ.ดอยสะเก็ด 085-3638994
19
อ.สันทราย 089-9541645
20
อ.สันทราย 052-066635
21
อ.แม่อาย 081-9805310,088-4319810
22
อ.สันกำแพง 053-245110,053-242963,เจ้าของ 063-9536169
23
อ.จอมทอง 053-341358
24
อ.ดอยเต่า 089-2628664
25
อ.แม่ริม 086-0390713
26
อ.ฝาง 053-451600
27
อ.ไชยปราการ 053-870451
28
อ.จอมทอง 086-1153468
29
อ.สารภี 053-422358-65
30
อ.ฮอด 086-9103136
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.