สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1557 ราย
สถิติการเข้าใช้ 220723 ครั้ง
 


 
รายชื่อปั้มน้ำมัน (Gas Station)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ ดูแผนที่ทั้งหมด(Gas Station Map)
NO
ชื่อปั้ม (Name)
ที่อยู่ (Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
1
อ.แม่แจ่ม 053-268569 081-2883313
2
อ.ดอยหล่อ 085-2107005
3
อ.เมือง 053-304901 ,084-6118554
4
อ.จอมทอง 053-341358
5
อ.สันกำแพง 097-9230873
6
อ.หางดง 086-1901175
7
อ.เมือง 053-217481,086-6591516
8
อ.เมือง 053-262719
9
อ.แม่อาย
10
อ.แม่ริม 088-4020074,053-879212
11
อ.แม่อาย 080-1205409
12
อ.ฝาง 0922716196
13
อ.เมือง 086-4208512 ,053-302953
14
อ.ดอยหล่อ 087-1927966,086-1851584(ลูกสาว),089-1486474
15
อ.เมืองเชียงใหม่ 053-304277 ,053-244469
16
อ.แม่แจ่ม 053-229710 ,087-1728658 ,084-4850974
17
อ.ฮอด 084-4809775 ,053-317457-8,081-9803311
18
อ.แม่วาง 082-7610091
19
อ.ดอยสะเก็ด 053-043201, สันทรี กุลนารี 081-0290503
20
อ.ฮอด 084-4858955 ,053-084485
21
อ.แม่แตง
22
อ.เชียงดาว 087-1755208 , 081-8813494
23
อ.สารภี 02-5372854
24
อ.แม่ริม 084-8033163 ,053-301215
25
อ.เมือง 053-215096
26
อ.สันทราย 053-350168
27
อ.สันกำแพง 053-965524,082-1858972
28
อ.สันกำแพง 053-960764-5 ,053-800480
29
อ.สารภี 089-7002882
30
อ.แม่แตง 053-471065
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.