สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 270139 ครั้ง
 


 
รายชื่อปั้มน้ำมัน (Gas Station)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 368 รายการ ดูแผนที่ทั้งหมด(Gas Station Map)
NO
ชื่อปั้ม (Name)
ที่อยู่ (Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
1
อ.สะเมิง
2
อ.สันกำแพง 053-880402 084-1777492 (นิตยา ไชยสิทธิ)
3
อ.แม่แตง 089-6313837
4
อ.แม่ริม 053-297194
5
อ.สันป่าตอง 098-2516283
6
อ.จอมทอง 087-1873641
7
อ.ดอยหล่อ 053-329730
8
อ.แม่แจ่ม 053-229710 ,087-1728658 ,084-4850974
9
อ.สะเมิง 053-939300 , 081-1806060
10
อ.เมือง 086-6591516
11
อ.สันทราย 065-5241989
12
อ.จอมทอง 081-3860850
13
อ.แม่วาง 089-9534289
14
อ.ดอยเต่า 065-9781669
15
อ.เวียงแหง 053-477099
16
อ.ดอยเต่า (053-)469072#12, 086-9190519,084-3645414
17
อ.เมือง 086-1166275 ,053-854115-6
18
อ.ฮอด 092-9091166 (ผจก.เนรัญชลา),089-5559938 (นายพรชัย)
19
อ.แม่ริม 02-4276270
20
อ.หางดง 087-9889070
21
อ.ดอยเต่า 084-8097665
22
อ.หางดง 053-365032 ,053-658006
23
อ.แม่อาย 081-9985782
24
อ.เมือง 081-8818758 (K.วรินทร)
25
อ.แม่แตง 053-967039 ,086-1819336
26
อ.พร้าว 053-257184,084-3781935
27
อ.จอมทอง 053-366448 ,053-341878
28
อ.แม่อาย 080-4935481
29
อ.หางดง 084-3872432
30
อ.สันกำแพง 053-245110,053-242963,เจ้าของ 063-9536169
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.