สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1569 ราย
สถิติการเข้าใช้ 241073 ครั้ง
 


 
รายชื่อปั้มน้ำมัน (Gas Station)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 365 รายการ ดูแผนที่ทั้งหมด(Gas Station Map)
NO
ชื่อปั้ม (Name)
ที่อยู่ (Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
1
อ.อมก๋อย 053-467198
2
อ.พร้าว 053-348085 ,084-4826237
3
อ.สันทราย 089-9695760 , 02-5372434
4
อ.เมืองเชียงใหม่ 053-244469 ,053-249059
5
อ.เมืองเชียงใหม่ 053-329730,094-0941983
6
อ.สะเมิง
7
อ.สันทราย 053-848529,053-114326
8
อ.จอมทอง 086-1153468
9
อ.ดอยสะเก็ด 053-840675,081-8060220
10
อ.เมือง 088-2663535
11
อ.เมืองเชียงใหม่ 053-242963 ติดต่อคุณวีระ 081-7647016
12
อ.เมือง 086-1166275 ,053-854115-6
13
อ.ดอยสะเก็ด 053-495033
14
อ.ดอยหล่อ 053-329730
15
อ.แม่ริม 063-2104101
16
อ.สารภี 081-8772615
17
อ.สันป่าตอง 053-829475 ,084-9105656
18
อ.สันกำแพง 081-9600703
19
อ.เชียงดาว 053-497078
20
อ.แม่แตง 053-471070
21
อ.เชียงดาว 053-455372 ,455173 081-9514202
22
อ.แม่อาย 081-9613121
23
อ.หางดง 053-442578-9 ,053-204020
24
อ.ดอยเต่า 081-9502749,081-0318212
25
อ.เมือง 086-6591516
26
อ.สะเมิง 053-939300 , 081-1806060
27
อ.พร้าว 088-4009643
28
อ.ฮอด 089-5616466
29
อ.เมืองเชียงใหม่ 061-3591979
30
อ.เมืองเชียงใหม่ 02-6915588
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.