สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1547 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207335 ครั้ง
 


 
รายชื่อปั้มน้ำมัน (Gas Station)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ ดูแผนที่ทั้งหมด(Gas Station Map)
NO
ชื่อปั้ม (Name)
ที่อยู่ (Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
1
อ.ดอยเต่า 053-469042 , 086-1944536
2
อ.แม่อาย 080-1265587 ,085-8649586
3
อ.สันทราย 053-350168
4
อ.แม่ริม 086-6591516,091-0671707
5
อ.สะเมิง 081-1109499,080-4982826
6
อ.ฮอด 080-6785992
7
อ.สารภี 053-422358-65
8
อ.ดอยเต่า 065-9781669
9
อ.เมือง 093-9651669 , 083-6392492
10
อ.เมืองเชียงใหม่ 084-3872432
11
อ.สันทราย 053-380061,085-6959419
12
อ.จอมทอง 053-366448 ,053-341878
13
อ.สันป่าตอง 053-311551
14
อ.สันกำแพง 053-245110,053-242963,เจ้าของ 063-9536169
15
อ.ดอยหล่อ 081-9504915
16
อ.สันทราย 053-396391
17
อ.จอมทอง 0817463738
18
อ.แม่อาย 061-4052292
19
อ.สารภี 053-115734, 087-1801572
20
อ.สันกำแพง 053-960764-5 ,053-800480
21
อ.จอมทอง 053-341374
22
อ.สันป่าตอง 081-0498565,081-9326793
23
อ.เมือง 089-8515617
24
อ.หางดง 089-5525919
25
อ.สันทราย 053-844599, 081-0277848
26
อ.สันป่าตอง 081-3873603
27
อ.แม่วาง 053-027601 ,081-9610245
28
อ.สารภี 081-8772615
29
อ.สันทราย 053-855019
30
อ.แม่วาง 080-8598584
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.