ยื่นชำระค่าธรรมเนียมโรงแรมและภาษีน้ำมัน ข้อกฏหมาย เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ
 
 

สถิติการจัดเก็บภาษีรายได้
ปีงบประมาณ 2562ยื่นชำระภาษีออนไลน์

ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  

รายชื่อปั้มน้ำมัน

ค้นหาปั้มน้ำมัน
ข้อมูลทั้งหมด 558 รายการ
NO
ชื่อปั้ม
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
แผนที่
1
อ.แม่อาย 080-6770607 ,02-2543890-8
2
อ.จอมทอง 081-4696071
3
อ.เมืองเชียงใหม่ 081-9018410
4
อ.เมืองเชียงใหม่ 065-5032078
5
อ.ฮอด 086-1804579,080-6785992
6
อ.เชียงดาว 082-1933986
7
อ.พร้าว 088-4009643
8
อ.หางดง 081-7709327
9
อ.สะเมิง 081-1806060
10
อ.จอมทอง 086-1914742
11
อ.สันป่าตอง 081-3873603
12
อ.สันกำแพง 053-392054
13
อ.ฝาง 053-346124,081-9528238
14
อ.เมือง
15
อ.สะเมิง 089-9355171
16
อ.อมก๋อย 053-476685
17
อ.พร้าว 053-257184,084-3781935
18
อ.สันกำแพง 089-9516289
19
อ.ฝาง 053-883653
20
อ.ฝาง 053-889430
21
อ.เชียงดาว 081-9605685
22
อ.สันทราย 089-8501485
23
อ.จอมทอง 081-9508816
24
อ.สารภี 081-5688027
25
อ.แม่อาย 088-4026315
26
อ.เมือง 053-812735
27
อ.เมือง 053-812712,086-1836703
28
อ.แม่วาง 080-8598584
29
อ.อมก๋อย 053-229104,089-9542482
30
อ.สารภี 053-424239
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2554-2555
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-
226830 ระบบทะเบียนพาณิชย์
พัฒนาระบบโด
SA IT SOLUTIONS,