สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1504 ราย
สถิติการเข้าใช้ 190952 ครั้ง
 


 
รายชื่อปั้มน้ำมัน (Gas Station)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ ดูแผนที่ทั้งหมด(Gas Station Map)
NO
ชื่อปั้ม (Name)
ที่อยู่ (Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
1
อ.แม่วาง 02-1696140,02-1966102
2
อ.ดอยหล่อ 087-1927966,086-1851584(ลูกสาว),089-1486474
3
อ.ไชยปราการ 089-1906354
4
อ.แม่แตง 053-471353 ,089-8506887
5
อ.แม่อาย 081-9805310,088-4319810
6
อ.ไชยปราการ 053-870451
7
อ.ฮอด 084-1776119
8
อ.สันทราย 053-498025-6
9
อ.หางดง 0982510139
10
อ.แม่แจ่ม 053-828398
11
อ.ฮอด 084-4809775 ,053-317457-8,081-9803311
12
อ.เมือง 053-903806
13
อ.ฝาง 053-382508,083-3187565
14
อ.เมือง 081-6712544
15
อ.ดอยหล่อ 053-360295
16
อ.ฮอด 053-939578,081-9922005
17
อ.แม่วาง 053-027679
18
อ.หางดง 081-8320263,053-023279 ,085-4839124
19
อ.แม่อาย 093-1809302
20
อ.ดอยเต่า (053-)469072#12, 086-9190519,084-3645414
21
อ.แม่แตง 053-471065
22
อ.เมือง 081-9527749,053-215650
23
อ.แม่แตง 053-842419
24
อ.เมืองเชียงใหม่ 02-5371579
25
อ.จอมทอง 053-341441
26
อ.จอมทอง 087-1873641
27
อ.ไชยปราการ 089-5554052
28
อ.สันทราย 053-380061,085-6959419
29
อ.สันทราย 085-1068948
30
อ.เมือง 089-8515617
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.