สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน
Chart.
 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1548 ราย
สถิติการเข้าใช้ 207202 ครั้ง
 


 
รายชื่อปั้มน้ำมัน (Gas Station)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 358 รายการ ดูแผนที่ทั้งหมด(Gas Station Map)
NO
ชื่อปั้ม (Name)
ที่อยู่ (Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
1
อ.สันทราย 053-038158 , 080-8958998(หยก)
2
อ.เชียงดาว 085-4810689
3
อ.แม่วาง 061-4109365
4
อ.พร้าว 053-889175
5
อ.แม่ริม 088-4020074,053-879212
6
อ.เมืองเชียงใหม่ 02-5371579
7
อ.แม่แตง 089-5596298
8
อ.ดอยเต่า 053-469042 , 086-1944536
9
อ.สันป่าตอง 081-0498565,081-9326793
10
อ.สารภี 053-963333
11
อ.สันทราย 02-0300444 , 084-4385625
12
อ.แม่อาย 081-9613121
13
อ.เมือง 053-270266
14
อ.ดอยเต่า 065-9781669
15
อ.ดอยหล่อ 081-9504915
16
อ.หางดง 053-442630, 084-6113350
17
อ.สันป่าตอง 053-311296-97
18
อ.อมก๋อย 053-467039
19
อ.แม่ริม 053-465620-3 ,089-8508840
20
อ.แม่อาย 053-459444 ,081-0209709
21
อ.หางดง 086-1901175
22
อ.สันป่าตอง 081-88552166
23
อ.แม่ริม 081-8037303
24
อ.สันทราย ติดต่อ 096-6466326,089-7577863 ,053-849922
25
อ.แม่อาย 080-4935481
26
อ.เมือง 081-6712544
27
อ.จอมทอง 053-361345-7
28
อ.ดอยหล่อ 053-329730
29
อ.สารภี 02-5372392 ,081-1742848
30
อ.สันทราย 085-7226241 ,085-1068948
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.