สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,716 ราย
สถิติการเข้าใช้ 306,520 ครั้ง
 


 
รายชื่อปั้มน้ำมัน (Gas Station)
ค้นหา
ข้อมูลทั้งหมด 371 รายการ ดูแผนที่ทั้งหมด(Gas Station Map)
NO
ชื่อปั้ม (Name)
ที่อยู่ (Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel)
1
อ.สันทราย 065-5241989
2
อ.เมือง 02-1683377
3
อ.แม่วาง 087-5784946
4
อ.สันทราย 090-3194341 , 098-7478569
5
อ.จอมทอง 053-826484,341191 ,084-8109979
6
อ.อมก๋อย 053-229104,089-9542482
7
อ.เมืองเชียงใหม่ 053-242963 ติดต่อคุณวีระ 081-7647016
8
อ.สันกำแพง 0931799697
9
อ.สันทราย 085-4839116
10
อ.ฮอด 053-297319
11
อ.จอมทอง 053-361011 ,086-4218041 ,081-8087703
12
อ.ฝาง 053-453012
13
อ.สันทราย 0926616293
14
อ.ไชยปราการ 081-9933140 (เจ้นิด) ,053-457073, 081-0308660
15
อ.สารภี 053-323609
16
อ.เชียงดาว 082-1933986
17
อ.หางดง 084-3872432
18
อ.เมือง 081-6712544
19
อ.สันป่าตอง 081-9198096
20
อ.หางดง 053-365032 ,053-658006
21
อ.สันทราย 062-1959526
22
อ.ฝาง 053-884596 ,083-3213223
23
อ.หางดง 053-431749
24
อ.จอมทอง 0829392531,0659290669
25
อ.แม่ริม 063-2104101
26
อ.จอมทอง 081-3860850
27
อ.แม่แตง
28
อ.แม่ริม 053-862643
29
อ.เชียงดาว 053-455372 ,455173 081-9514202
30
อ.สันทราย 081-8339030
หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.