สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,749 ราย
สถิติการเข้าใช้ 332,715 ครั้ง
 


 
รายการสถานะข้อมูลฐานะการคลัง
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562 5 ก.ย 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562 27 มิ.ย 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2562 11 มิ.ย 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562 24 พ.ค 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 1 เม.ย 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2562 28 ก.พ 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561 7 ก.พ 62
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 24 ธ.ค 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 28 พ.ย. 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 28 พ.ย. 61
 ประกาศงบแสดงฐานการเงินประจำปี 2561 30 ต.ค 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 16 ต.ค 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 16 ต.ค 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 17 ก.ย 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 8 ก.ย 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมถุนายน 2561 3 ส.ค 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 25 มิ.ย 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2561 21 พ.ค 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561 24 เม.ย 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2 เม.ย 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2561 20 ก.พ 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 20 ก.พ 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 20 ก.พ 61
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560 20 ก.พ 61
 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินเดือนพฤศจิกายน 2559 26 ธ.ค 60
 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560 6 ธ.ค 60
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2560 27 ต.ค 60
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560 8 ก.ย 60
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560 25 ส.ค 60
 ประกาศงบการเงินเดือนมิถุนายน 2560 1 ส.ค 60
 หน้า>> 1 | 2 | 3 |  
 

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.