สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,716 ราย
สถิติการเข้าใช้ 306,520 ครั้ง
 


 
สามารถใช้แบบฟอร์มชำระเงินได้ที่ เค้าเตอร์แล้ว
 
ตั้งแต่เดือน เมษายน 54 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการสามารถนำแบบฟอร์มชำระเงิน ใช้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษีบำรุง อบจ. ได้แล้ว ส่วนเรื่อง การชำระผ่าน ATM จะมีคู่มือประกอบการใช้งานอีกครั้ง
จากคุณ ผู้ดูแลระบบ (TsBiz) เมื่อ 27 เม.ย 11


ผู้ตอบ :       

คำตอบ :
     
รูปภาพ :      
รหัสยืนยัน: 5047-6 :
  =

 


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.